Onderzoek

 

Meedoen

Klik hier voor meer informatie over meedoen aan een van onze onderzoeken. 

Thema's

Het onderzoek binnen het ACL richt zich op drie thema’s, die in transdisciplinaire onderzoekslijnen verdeeld zijn:

 

onderzoekslijnen en deskundigheden. Lijnen: Risico en preventie, Diagnostiek en ziektemechanismen, Psychosociale innovaties. Deskundigheden: Epidemiologie, Psychiatrie, Neurologie, Psychologie, Biomarkers, E-health.
 1. Binnen de onderzoekslijn Risico en Preventie staat het begrijpen van het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie centraal. Parallel hieraan onderzoeken we waarom sommige mensen nog tot op hoge leeftijd juist geen achteruitgang van hun geheugen ervaren. Inzichten worden vertaald naar nieuwe vormen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering om het ontstaan van dementie te vertragen of te voorkomen.
 2. De onderzoekslijn Diagnostiek en Ziektemechanismen richt zich op het ontwikkelen van nieuwe diagnostische methodes en op het identificeren van mechanismes in het brein die een rol spelen bij neurodegeneratie. Dit betreft ook het onderzoek naar de toegevoegde waarde van biomarkers, beeldvormende technieken en neuropsychologische testen. De kennis wordt gebruikt voor het verbeteren van een vroegere diagnose van dementie, het beter in kaart brengen van het beloop van de ziekte, en nieuwe aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van biologische interventies.
 3. De onderzoekslijn Psychosociale Innovaties richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van betere en doelmatige behandelmethodes, waaronder nieuwe eHealth toepassingen en body-mind interventies (b.v. mindfulness), waarmee we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten kunnen verbeteren. We bediscussiëren lopende ontwikkelingen, en de aanpak en uitkomsten van ons onderzoek regelmatig met mensen met dementie en hun naasten in ons cliëntpanel (enkele keren per jaar).

Vacatures

Voor actuele vacatures kunt u de website van Academic Transfer raadplegen of onze nieuwsberichten

Geen vacature die aansluit? Schrijf of email een open sollicitatie brief (contactgegevens). 

Overzicht van onze onderzoeken

 • [2023-nu] YOD-INCLUDEDYoung-Onset Dementia Included
 • [2023-nu] TAP-dementiaTijdige, Accurate en gePersonaliseerde dementie diagnose
 • [2022-nu] HOMEDEM - Co-designing a home with dementia
 • [2022-nu] NDPI - Nederlands Dementie Preventie Initiatief
 • [2022-nu] BIRD-NL - Beïnvloedbare risicofactoren voor preventie van dementie
 • [2022-nu] SPREAD+ - Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care, een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie
 • [2022-nu] QoLEADQuality of Life by use of Enabling AI in Dementia
 • [2022-nu] MIXID - MaastrIchtse eXposoom In Dementie
 • [2022-nu] WerkDEM - WERKen met DEMentie
 • [2021-nu] Weerbaar tegen Alzheimer (ZonMw Veni)
 • [2021-nu] ABOARD - A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease
 • [2021-nu] LEGENDS - LifestylE-GEne iNteractions in Dementia and Stroke
 • [2021-nu] FINGER-NL - Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability.
 • [2020-2024] PRIME - Type 2 diabetes en obesitas koppelen aan hersenstoornissen.
 • [2019-2022] DISTINCT - multidisciplinair, internationaal trainings- en onderzoeksnetwerk.
 • [2019-nu] DeepSpA - ontwikkelen van een telefonische cognitieve assessment tool voor een vroege screening en monitoring van patiënten met geheugenklachten.
 • [2019-2020] RHAPSODY - Ontwikkeling en implementatie van de Nederlandse variant.
 • [2019-nu] COGNISANCE - Het diagnostisch proces en de zorg na de diagnose ontwikkelen en te verbeteren.
 • [2019-nu] Senior Friendly Communities - Hoe gemeenten over grenzen heen kunnen samenwerken rond dementie depressie bij ouderen.
 • [2018-2022] PRECODE - De prevalentie en herkennen van dementie op jonge leeftijd, alsook het zorgtraject voor jonge mensen met dementie. 
 • [2018-2022] S-DeciDeDTijdige diagnose en gezamenlijke besluitvorming bij de ziekte van Alzheimer.
 • [2018-2021] STRAIN - De invloed van stress op de hersenen en het geheugen.
 • [2018-2022] RECAGE - Effectiviteit en kosteneffectiviteit van gespecialiseerde instelling voor mensen met gedragssymptomen bij dementia.
 • [2018-2019] Monitor-Mi - Dagelijks leven met lichte geheugenproblemen.
 • [2017-nu] IPECAD - International Pharmaco-Economic Collaboration Alzheimer’s Disease.
 • [2016-nu]     Amyloid biomarker - Prevalentie van abnormale eiwitstapeling bij mensen met en zonder dementie.
 • [2016-2020] INPADCognitieve gezondheid in de (vroege) diagnostiek van dementie.
 • [2016-2020] INDUCT - Interdisciplinair netwerk voor gebruik van technologie bij dementie.
 • [2016-2019] MijnBreincoachInzicht in persoonlijke hersengezondheid.
 • [2016-2018] TANDEMTraining Aandacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers.
 • [2016-2018] ROADMAP - Een ziektemodel ontwikkelen van het beloop van de ziekte van Alzheimer.
 • [2015-2019] MAAS-BBBLekkages in de bloed-hersenbarrière en de cognitieve functies bij normaal verouderen.
 • [2015-2017] MCI-SNAP - Een nieuw concept in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.
 • [2014-nu]     BB-ACL - BioBank-Alzheimer Centrum Limburg.
 • [2014-2018] ActifcareToegang tot formele zorg voor mensen met dementia.
 • [2014-2018] INLIFE - Regel samen met je naasten de zorg rondom dementie.
 • [2013-nu]     EMIF-AD - Voorspellers van de ziekte van Alzheimer door hergebruik van bestaande data.
 • [2013-2018] CASPER - Voorspellers voor cognitieve stoornissen, dementie, apathie en depressie na beroerte.
 • [2013-2016] In-MINDD - De kans op dementie voorspellen.
 • [2012-nu]     Partner in Balans - Zelfmanagementprogramma voor partners van Alzheimerpatiënten.
 • [2012-2017] Partner in Zicht - Mensen met dementie te ondersteunen in het dagelijks leven.
 • [2012-2015] Houd Uw Brein Vitaal - Cursus voor betere voorlichting over hersenveroudering.
 • [2010-nu]     De Maastricht StudieOnderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking.
 • [2010-2014] 4C-MCI Study - Het beloop van cognitieve achteruitgang en de invloed van comorbiditeiten.
 • [2009-2014] LEARN - Vroegdiagnostiek en doelmatigheid bij de ziekte van Alzheimer.
 • [2008-2012] NeeDYD - Onderzoek naar jonge mensen met dementie.
 • [2008-2011] EDAR - De rol van hersenvocht bij de ziekte van Alzheimer.
 • [2007-2010] MEDICIEDoelmatigheid van het Diagnostisch onderzoekscentrum psychogeriatrie.
 • [1992-nu]     MAASSuccesvol ouder worden: de Maastricht Ageing Study.

 

Sluit de enquête