(2018) Senior Friendly Communities

Waarom dit onderzoek?

Het EuPrevent Senior Friendly Communities (SFC) project legt de focus op dementie en depressie bij ouderen, alsook op hoe gemeenten over grenzen heen kunnen samenwerken rond deze onderwerpen. Onderzoekers van het ACL voerden een assessment uit bij 33 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn. Uit dit assessment bleek dat er veel gemeenschappelijke behoeftes waren bij de 30 gemeentes. Om aan deze behoeftes tegemoet te komen, werd er door het project een Activity Buffet aangeboden. Dit bestaat uit 15 activiteiten ontwikkeld door de SFC partners uit de verschillende gebieden van de Euregio Maas-Rijn. Op basis van het advies van de onderzoekers hebben de gemeentes activiteiten gekozen die ze nu in hun eigen streek te implementeren. Dit project helpt gemeentes om over grenzen heen samen te werken rond dementie en depressie bij ouderen. Meer informatie over dit project vindt u hier en op https://www.euprevent.eu/senior-friendly-communities/

Wat is het doel van het onderzoek?

De onderzoekers willen in kaart brengen hoe de verschillende activiteiten van het Activity Buffet in de praktijk een onderdeel worden van het beleid op gemeenteniveau. Hierbij is het vooral belangrijk dat er duurzaam gewerkt en dit onderzoek een permanente weg van onderzoek naar de praktijk vindt. Ook willen zij een inzicht krijgen in hoe gemeenten ondersteund kunnen worden om grensoverschrijdend te werken op het gebied van ouderenzorg. Zo kunnen gemeenten met vergelijkbare uitdagingen van elkaar leren en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Alzheimer Centrum Limburg. Marja Veenstra is de coordinator van het project. Hannah Christie onderzoekt de implementatie van de twee eHealth interventies die deel uitmaken van de 15 activiteiten van het Activity Buffet. De eerste is Inlife, een online platform voor mantelzorgers om de zorg voor iemand met dementie beter met hun eigen netwerk af te stemmen. De tweede is Partner in Balans, een online cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie, waarbij ze tips van lotgenoten en de feedback van een coach krijgen. Mignon Schichel onderzoekt in hoeverre de deelnemende gemeenten al met de thema’s dementie, ouderdomsdepressie en mantelzorg bezig waren aan het begin van het project en in hoeverre dit veranderd is aan het einde van het project. Ook onderzoekt zij in hoeverre de gemeenten wat van andere gemeenten over de grens kunnen leren op dit gebied en hoe die grensoverschrijdende samenwerking ondersteund kan worden.

Bent u geïnteresseerd?

Indien u meer wilt weten over het Senior Friendly Communities onderzoek, neem dan gerust contact op met Marja Veenstra, Hannah Christie of Mignon Schichel:

e-mail: marja.veenstra@maastrichtuniversity.nlhannah.christie@maastrichtuniversity.nlmignon.schichel@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête