(2002) MEDICIE

In Maastricht is er sinds 2002 een unieke structurele samenwerking tot stand gebracht tussen het academisch ziekenhuis en de RIAGG, in de vorm van het Diagnostisch OnderzoeksCentrum voor PsychoGeriatrie (DOC-PG). Doel van deze samenwerking was de traditionele kloof tussen de ziektegerichte benadering van een ziekenhuis en de zorgbenadering van de RIAGG te overbruggen. De achtergrondfilosofie was dat diagnostiek bij ouderen met dementie een multifactoriële benadering vraagt met integratie van verschillende disciplines, zowel medisch als psychosociaal. Deze benadering ligt voor de hand en komt tegemoet aan een moderne integrale visie op diagnostiek bij dementie maar is niettemin uniek in Nederland.

 

Evaluatie

De effecten van deze samenwerking zijn de afgelopen jaren bestudeerd in een uitvoerig doelmatigheidsonderzoek, waarbij in een prospectieve en gerandomiseerde opzet gedurende één jaar de effecten van het DOC-PG op kwaliteit van leven, op somatisch en psychisch welbevinden, en medische consumptie werden nagegaan. De MEDICIE-studie (Maastricht Evaluation of a Diagnostic Intervention for Cognitively Impaired Elderly), gefinancierd door ZonMw, is de 1e gerandomiseerde studie naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een dergelijke benadering bij dementie (Wolfs et al., 2006). Gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven van de patiënt was de primaire uitkomstmaat om de effectiviteit van DOC-PG te evalueren. Resultaten tonen aan dat een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak voor het diagnosticeren en managen van dementie effectiever is wat betreft kwaliteit van leven van de patiënten dan de gebruikelijke zorg (d.w.z. zorg door de huisarts of een van de betrokken afdelingen) (Wolfs et al., 2008). In vergelijking met de gebruikelijke zorg is DOC-PG niet aantoonbaar duurder, maar wel effectiever. DOC-PG kan dan ook beschouwd worden als een kosteneffectieve voorziening voor de diagnose en management van dementie in ambulante patiënten (Wolfs et al., 2009). De toegevoegde waarde van het DOC-PG is verder gebleken uit een hoge mate van tevredenheid van de verwijzers (meestal huisarts) vanwege de compleetheid en de bruikbaarheid van de adviezen en het feit dat de huisarts daarna beter in staat is adequate zorg te organiseren voor de patiënt met dementie (Wolfs et al., 2007).

 

Publicaties

WOLFS, C. A., DIRKSEN, C. D., KESSELS, A., SEVERENS, J. L. & VERHEY, F. R. (2009) Economic evaluation of an integrated diagnostic approach for psychogeriatric patients: results of a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry, 66, 313-23.

WOLFS, C. A., DIRKSEN, C. D., SEVERENS, J. L. & VERHEY, F. R. (2006) The added value of a multidisciplinary approach in diagnosing dementia: a review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 223-32.

WOLFS, C. A., KESSELS, A., DIRKSEN, C. D., SEVERENS, J. L. & VERHEY, F. R. (2008) Integrated multidisciplinary diagnostic approach for dementia care: randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 192, 300-5.

WOLFS, C. A., VERHEY, F. R., KESSELS, A., WINKENS, R. A., SEVERENS, J. L. & DIRKSEN, C. D. (2007) GP concordance with advice for treatment following a multidisciplinary psychogeriatric assessment. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 233-40.

 

Sluit de enquête