(2014) INLIFE

In 2014 ontwikkelde het ACL het programma Inlife, een app om mantelzorgers te ondersteunen in de dagelijkse zorg voor een naaste met dementie, als onderdeel van een onderzoek. Deze app is nog enkele jaren aangeboden via Alzheimer Nederland onder de naam ‘MyInlife’. Deze ondersteuning is onlangs stopgezet, zodat de app helaas niet meer gebruikt kan worden. De verwachting is wel dat onderdelen van Inlife verder ontwikkeld gaan worden en mogelijk via andere aanbieders beschikbaar zullen komen. Wanneer hierover meer bekend is zal daarover op deze website meer informatie worden gegeven.

voorbeeldafbeelding mobiele telefoon met inlife
Sluit de enquête