(2018) PRECODE

Het PRECODE (Prevalence REcognition and Care pathways in young Onset DEmentia) project onderzoekt de prevalentie en herkennen van dementie op jonge leeftijd, alsook het zorgtraject voor jonge mensen met dementie. 

Waarom dit onderzoek?

Dementie kan ook voorkomen bij mensen op jonge leeftijd (<65 jaar). Het is echter onbekend hoeveel mensen in Nederland dementie op jonge leeftijd hebben. Vaak wordt eerst een andere diagnose gesteld, omdat vaak veranderingen in gedrag en persoonlijkheid de eerste symptomen zijn.  Hierdoor duurt het lang voordat de juiste diagnose gesteld wordt. Daarnaast is passende zorg nog beperkt beschikbaar voor jonge mensen met dementie , waardoor ze gebruik moeten maken van voorzieningen voor oudere mensen met dementie.

Wat gaan we doen?

Het project is een samenwerking tussen de 4 Alzheimercentra van Nederland, namelijk VUmc Alzheimercentrum, Alzheimercentrum zuidwest Nederland, Alzheimercentrum RadboudUMC en Alzheimer Centrum Limburg. Maastricht is de projectleider binnen het PRECODE project. 

Het project heeft als doel te komen tot een tijdige diagnose en passende hulp voor jonge mensen met dementie. Ook willen we onderzoeken hoe vaak dementie op jonge leeftijd voorkomt in Nederland.

De andere alzheimercentra houden zich bezig met het in kaart brengen van de prevalentie van dementie op jonge leeftijd in Nederland en het verkrijgen van internationale consensus ten aanzien van de definitie ‘dementie op jonge leeftijd’. 

Wat gaan we doen binnen het Alzheimer Centrum Limburg?

Het Alzheimer centrum Limburg zal allereerst een systematisch literatuuronderzoek doen naar de internationale prevalentie van dementie op jonge leeftijd. Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar het diagnostisch traject en toegang tot zorg om de bestaande signaleringslijst voor huisartsen te updaten. Waar nodig zullen aanbevelingen worden gedaan om de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd te verbeteren. 

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam in het Alzheimer centrum Limburg bestaat uit Drs. Stevie Hendriks, Drs. Kirsten Peetoom, Dr. Sebastian Köhler, Prof. Dr. Marjolein de Vugt en Prof. Dr. Frans Verhey.

Voor meer informatie over het PRECODE project kunt u contact opnemen met Stevie Hendriks (stevie.hendriks@maastrichtuniversity.nl) of Kirsten Peetoom (kirsten.peetoom@maastrichtuniversity.nl), of neem een kijkje op de website van PRECODE.

Looptijd project: mei 2018 – mei 2022

https://precode-project.nl 

Sluit de enquête