(2018) RECAGE

In dit Europese project zijn we als partner betrokken voor het schatten van de kosten-effectiviteit van gespecialiseerde instellingen voor mensen met gedragssymptomen bij dementie. Verschillende Europese landen hebben gespecialiseerde instellingen voor deze specifieke doelgroep. Patienten uit zulke instellingen worden uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Deze groep mensen wordt vergeleken met patienten met dezelfde problematiek in landen waar deze gespecialiseerde instellingen niet beschikbaar zijn. De effectiviteit wordt onderzocht in termen van afname van gedragssymptomen. De kosten-effectiviteit wordt onderzocht door de balans tussen de benodigde middelen (de gespecialiseerde centra) en een toename (of minder snelle afname) van kwaliteit van leven. Het idee achter de kosten-effectiviteitanalyse is dat als de investering leidt tot een significante toename in kwaliteit van leven deze als zinvolle investering wordt gezien. Indien niet het geval, dan kunnen de middelen beter elders in de zorg worden ingezet waar een groter effect op kwaliteit van lezen kan worden verwacht.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. C.A Defanti aan het Centro di eccellenza Alzheimer FERB, Gazzaniga, Italie. Ron Handels, onderzoeker aan het Alzheimer Centrum Limburg, is verantwoordelijk voor de kosten-effectiviteit analyse.

Sluit de enquête