(2018) S-DeciDeD

sdecided

Het S-DeciDeD project richt zich op het verbeteren van gezamenlijke besluitvorming rondom de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer in de huisartspraktijk. Door medisch-technische ontwikkelingen kan de ziekte van Alzheimer steeds vroeger worden vastgesteld. Dit betekent dat iemand met milde geheugenklachten en relatief weinig interferentie in het dagelijkse leven, al onderzoek kan laten doen naar de ziekte van Alzheimer. Een veel gedeelde mening is dat een vroege diagnose van Alzheimer voordelen heeft. Zo kunnen mensen zekerheid krijgen over de oorzaak van de geheugenklachten en kunnen zij zich beter voorbereiden op toekomstige beslissingen die ze moeten nemen. Een vroege diagnose heeft echter ook nadelen, zoals angst of stigmatisering.

Mensen hebben verschillende overwegingen bij het wel of niet starten van een diagnostiektraject. Zo kan een diagnostiektraject iemand ook geruststellen dat er geen sprake is van de ziekte van Alzheimer. Het is van groot belang om de verschillende overwegingen vroeg te bespreken, bij voorkeur in de huisartspraktijk. Gezamenlijke besluitvorming speelt hierbij een belangrijke rol. Dit houdt in dat de huisarts, de persoon met geheugenklachten en naasten gezamenlijk beslissen, waarbij zij naast de medisch-inhoudelijke argumenten ook nadrukkelijk persoonlijke voorkeuren en wensen meenemen.

Het doel van dit onderzoek is om een keuzehulp te ontwikkelen en te evalueren die gezamenlijke besluitvorming in de huisartspraktijk ondersteunt. De keuzehulp biedt informatie over de verschillende opties bij een diagnostiektraject en de daarbij behorende voordelen en nadelen. De keuzehulp kan persoonlijke voorkeuren en behoeften inzichtelijker maken en zal bijdragen aan een weloverwogen beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject. Dit zal leiden tot een ‘tijdige’ diagnose Alzheimer, waarbij de diagnose niet zo vroeg mogelijk wordt gesteld maar op het juiste moment voor de persoon met geheugenklachten en naasten.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

Iris Linden, e-mail: s-decided@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête