Opleiding

Het Alzheimer Centrum Limburg heeft in de afgelopen jaren verschillende intiatieven ontplooid om de scholing en carrièremogelijkheden, voor startende dementie onderzoekers te stimuleren. Hiertoe worden een verscheidenheid aan middelen ingezet, variërend van multidisciplinaire e-learning modules, tot workshops voor een internationaal publiek en reisbeurzen voor een bezoek aan een buitenlands onderzoeksinstituut.

Sinds 1999 bestaan er nauwe, Europese samenwerkingsverbanden met verschillende prestigieuze universiteiten, waarop deze onderwijsprojecten zijn gestoeld. Door bij te dragen aan de vorming van de volgende generatie leiders op het gebied van dementieonderzoek, beogen wij ook in de toekomst te kunnen voorzien in betere en kosteneffectieve behandelmethodes om de kwaliteit van mensen met dementie en hun naasten te borgen.

(2018 - heden) SIDECAR"Skills In Dementia Care": opbouw van psychosociale kennis en beste praktijken bij dementiezorg. 

[2014 - heden] INTERDEM Academy - Europees trainingsnetwerk voor beginnende dementieonderzoekers.

[2013 - 2016] POSADEM - Positief over dementie. 

 

Sluit de enquête