(2020) PRIMA-Brain

PRIMary care, App-supported Brain health promotion (PRIMA-Brain)

Is het haalbaar om je persoonlijke kans op dementie te verkleinen in de huisartsenpraktijk? Dit is de vraag die het PRIMA-Brain onderzoeksproject wilt beantwoorden. .

Hoewel velen dit nog niet weten, kan je je kans om dementie op latere leeftijd te krijgen, verkleinen door een “hersengezonde” levensstijl aan te nemen op middelbare leeftijd. Deze “hersengezonde” levensstijl houdt bijvoorbeeld in dat je gezond eet, voldoende beweegt en niet rookt, maar ook dat je mentaal actief blijft en bestaande medische problemen zoals een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol adequaat opvolgt en aanpakt. Zo zou maar liefst 40% van de dementiegevallen minstens gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan 12 levensstijlfactoren (Livingston et al., 2020). 

De MijnBreincoach app

Op basis van deze kennis heeft het Alzheimer Centrum Limburg een gezondheidsapp (MijnBreincoach app) ontwikkeld waarmee mensen meer inzicht kunnen krijgen in hoe zij zelf hun hersengezondheid kunnen verbeteren. De gebruiker kan via een zelftest te weten komen waar er specifiek voor hem of haar ruimte voor verbetering mogelijk is en op welke punten hij of zij al goed bezig is. De app is bedoeld om mensen in kleine stappen naar een “hersengezondere” levensstijl te begeleiden m.b.v. een dagelijkse tip, weetje, uitdaging enz.

Personalisatie van levensstijladvies 

Hoewel we vandaag de dag al weten welke levensstijlfactoren bij dragen aan een goede hersengezondheid, weten we nog niet of elke levensstijlfactor even belangrijk is voor iedereen. Het is niet bekend of er verschillen zijn o.b.v. demografische factoren zoals geslacht of etniciteit. Dit willen de onderzoekers daarom nagaan door analyse van gegevens uit grote cohortstudies. Dit zal zowel epidemiologisch als met machine-learning technieken onderzocht worden. De resultaten van deze analyses zullen vervolgens ook in de MijnBreincoach app gebruikt worden. Zo kunnen mensen geïnformeerd worden welke levensstijlfactor zij het beste kunnen aanpakken om hun kans op dementie maximaal te verkleinen.  

Het PRIMA-Brain onderzoek

Begin 2021 start het PRIMA-Brain onderzoeksproject om te bekijken of het haalbaar en effectief is om deze app in de huisartsenpraktijk aan te bieden, naast het kort bespreken van het persoonlijk hersengezondheidsprofiel met de patiënt. Het doel van het project is ten eerste om bewustzijn rondom de relatie tussen levensstijl en hersengezondheid te vergroten en ten tweede om mensen inzicht te geven in hoe zij zelf in kleine stappen hun hersengezondheid kunnen verbeteren. Wat de onderzoekers te weten willen komen is of mensen inderdaad aanpassingen in hun levensstijl aanbrengen en of de app daarin ook een meerwaarde heeft. Dit zou een eerste, zeer welkome, stap zijn naar het op de kaart zetten van risicoreductie van dementie in Nederland.

Wie zijn de onderzoekers? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stephanie Van Asbroeck, onder begeleiding van Prof. Dr. Frans Verhey, Dr. Martin van Boxtel en Dr. Kay Deckers. Bij vragen kunt u contact opnemen met Stephanie Van Asbroeck via s.vanasbroeck@maastrichtuniversity.nl

 

prima brain
Sluit de enquête