(2017) IPECAD

Een internationale groep wetenschappers gespecialiseerd in gezondheids-economische analyse en kosten-effectiviteit heeft het samenwerkingsverband IPECAD opgezet. In deze samenwerking is een vrij beschikbaar (open-source) model ontwikkeld waarmee de ziekteprogressie van de ziekte van Alzheimer in termen van ontstaan, symptomen en mortaliteit kan worden beschreven. Met dit beschrijvend model kunnen lange-termijn effecten worden geschat van nieuwe (medicamenteuze) behandelingen voor Alzheimer. Dat is belangrijk in de discussie of een bepaalde interventie opgenomen dient te worden in de basis zorgverzekering. Binnen de IPECAD groep wordt kennis uitgewisseld tijdens het IPECAD congres die regelmatig is georganiseerd en de IPECAD workshop. Zie www.ipecad.org voor meer informatie.

Wie zijn de onderzoekers?

Ron Handels is een van de oprichters van het open-source model en de workshop.

Sluit de enquête