(2016) MijnBreincoach

mijn brein coach

MijnBreincoach is een interactief programma op internet (inclusief app) dat mensen inzicht geeft in de persoonlijke hersengezondheid. Er worden handvaten aangereikt om de persoonlijke ‘ruimte voor verbetering’ in het profiel van risicofactoren aan te pakken. Het project is voortgekomen uit het Europese InMINDD programma (zie aldaar), waarin het wetenschappelijke algoritme (LIBRA) on het risico te schatten werd ontwikkeld. Momenteel wordt MijnBreincoach uitgebreid getest op haalbaarheid en effectiviteit in een provinciale campagne, ‘We zijn zelf het medicijn’. In deze campagne wordt via publieksactiviteiten en (sociale) media uitgebreid aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om zelf de hersengezondheid te verbeteren. De campagne loopt tot begin 2019 en wordt mede mogelijk gemaakt met middelen van de Health Foundation Limburg en Provincie Limburg.

Sluit de enquête