(2016) INDUCT

Dementie gaat gepaard met een progressieve achteruitgang in cognitie en een verlies van dagelijkse bezigheden waarbij er een steeds groter beroep wordt gedaan op de directe familie. Deze ziekte zorgt dus voor grote uitdagingen – niet alleen op het niveau van het individu, maar ook voor de familie, en de maatschappij.

De meeste mensen met dementie leven thuis en willen dan ook graag zo lang mogelijk hun zelfstandigheid, waardigheid, en kwaliteit van leven in acht houden. Hierbij ontstaat er echter een noodzaak voor kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, al dan niet met de hulp van technologische toepassingen.

Het INDUCT project richt zich op de oprichting van een multidisciplinair, internationaal trainings- en onderzoeksnetwerk dat gebruikt maakt van de expertise van universiteiten, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de sociale sector en verschillende internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, Alzheimer Europe en Alzheimer Disease International. Binnen dit kader worden er 15 promovendi opgeleid tot experts die de behoeften van mensen met dementie gaan vertalen naar effectieve technologieën die toegepast kunnen worden binnen de zorg- en sociale sector.

Het Alzheimer Centrum Limburg heeft de leiding over de ontwikkeling van een veelomvattend trainingsprogramma met als belangrijk doel om de 15 INDUCT promovendi de kennis en vaardigheden te geven welke nodig zijn om in verschillende internationale sectoren hun carrière te kunnen voortzetten. Deze training bestaat uit een online module Living with Dementia: Personal perspectives, alsook 5 INDUCT Schools waarbij het gehele INDUCT netwerk zal samenkomen om expertise uit te wisselen.

INDUCT wordt gesubsideerd vanuit het Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions programma van de EU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Prof. dr. Frans Verhey, email: f.verhey@maastrichtuniversity.nl
Prof. dr. Marjolein de Vugt, email: m.devugt@maastrichtuniversity.nl, of 
Dr. Fania Dassen, e-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl

Voor algemene informatie over INDUCT kunt u kijken op www.dementiainduct.eu

Sluit de enquête