(2022) QoLEAD

 

 

 

 

 

 
QoLEAD logo

Het project QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia), gesteund door NWO en Alzheimer Nederland, heeft als doel de integratie van kunstmatige intelligentie en warme zorg voor mensen met dementie te bevorderen gedurende een periode van zes jaar. Het project richt zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. In samenwerking met hen, zullen we oplossingen ontwikkelen om uitdagingen en wensen op belangrijke levensgebieden (zoals sociaal contact, veiligheid, betekenisgeving en persoonlijke autonomie) aan te pakken.

Wat willen in het QoLEAD project et weten komen?

Het QoLEAD-project heeft als doel om kunstmatige intelligentie te gebruiken om passende en warme ‘smart’ zorgoplossingen te bieden op drie kerndomeinen voor mensen met dementie: gezondheid, veiligheid en kwaliteit van zorg; sociale participatie en sociaal contact’ en autonomie, zingeving en zelfrespect. Het project wordt geleid door de input van mensen met dementie en hun mantelzorgers in een open netwerk van praktijklocaties, kennisinstellingen en bedrijven. Het uiteindelijke doel van QoLEAD is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Wie zijn de onderzoekers?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Dirk Steijger, onder begeleiding van dr. Hananh Christie en prof. dr. Marjolein de Vugt ( Alzheimer Centrum Limburg), samen met dr. Sil Aarts en prof. dr. Hilde Verbeek (Academische Werkplaats Ouderenzorg). Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Dirk Steijger via: dirk.steijger@maastrichtuniversity.nl

 
Sluit de enquête