(2023) ‘Houd je brein gezond’ training

In de Houd je brein gezond training kom je te weten hoe onze leefstijl de gezondheid van ons brein kan beïnvloeden en wat je zelf kan doen om de kans op dementie zoveel mogelijk te verkleinen.

AN breintraining

Je kunt je kans op dementie verkleinen door een “hersengezonde” leefstijl aan te nemen. Deze “hersengezonde” leefstijl houdt bijvoorbeeld in dat je gezond eet, voldoende beweegt en niet rookt, maar ook dat je mentaal actief blijft en bestaande medische problemen zoals een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol adequaat opvolgt en aanpakt. Zo zou maar liefst 40% van de dementiegevallen minstens gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan 12 leefstijlfactoren (Livingston et al., 2020). 

Alzheimer Nederland, een gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland, heeft samen met het Alzheimer Centrum Limburg de ‘Houd je brein gezond’ training verbeterd en uitgebreid. Deze gratis online training willen we nu graag evalueren met behulp van wetenschappelijk onderzoek.

Doel van het onderzoek
We zijn benieuwd naar wat mensen van de training vinden en of deze enige impact op hun dagelijks leven heeft gehad. Uiteindelijk hopen we hiermee te weten te komen hoe we het bewustzijn van de Nederlander het best kunnen opkrikken en wat wél of niet werkt. Zo kunnen we in de toekomst niet alleen deze – maar ook andere trainingen met oog op (hersen)gezondheid –  ontwikkelen en verbeteren.

Dit doen we door middel van drie online vragenlijsten. Één vragenlijst die deelnemers invullen voor ze starten met de training, één meteen erna en de laatste drie maanden later. De vragen gaan onder andere over de leefstijl, gezondheid, kennis over dementie en jouw tevredenheid over de training.

etraining flow

Fig. 1: Overzicht van de studie

De Houd je brein gezond training
In deze online training kom je alles te weten over hoe je je brein zo fit mogelijk kan houden wanneer we ouder worden. Je leert welke factoren vanuit onze leefstijl samenhangen met onze kans op dementie en hoe dat precies werkt. Ook krijg je handige tips om zelf aan de slag te gaan om ‘’hersengezonde” gewoontes op een duurzame manier in je dagelijks leven in te bouwen. Elke week krijg je per e-mail een kennisquiz, een pagina met uitgebreide informatie, praktische tips en een video ter beschikking. 

In 7 weken komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Je fitte brein
  • Daag je brein uit
  • Eet je brein gezond 
  • Beweeg je brein gezond
  • Je ontspannen brein
  • Goed voor je hart en brein
  • Je leven lang een fit brein 

Wie zijn de onderzoekers?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sophie Wimmers en Stephanie Van Asbroeck, onder begeleiding van Dr. Kay Deckers, Dr. Martin van Boxtel en Dr. Sebastian Köhler.

Bij vragen kun je contact opnemen via houdjebreingezond-np@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête