algemene afbeelding met twee lachende personen op een scooter

Positive about Dementia

De Europese Commissie maakt zich in toenemende mate zorgen over een dreigend tekort aan professionals in de zorg- en sociale sector die gespecialiseerd zijn in het bieden van kwalitatief goede, passende, maar ook betaalbare dementiezorg. POSADEM (Positive about dementia) beoogt de ontwikkeling van online, multidisciplinair onderwijs voor Europese zorg- en hulpverleners. Het doel van het internationale POSADEM Masterprogramma is het creeëren van bewustwording en begrip over dementie om zodoende de zorg, beleid en omgeving van mensen met dementie en hun familieleden op een positieve manier te verbeteren.

POSADEM wordt gecoördineerd door de University of Salford, en brengt academici uit Ierland, Groot-Brittanie, Oostenrijk, Finland, en Nederland bij elkaar. Het Alzheimer Centrum Limburg heeft de leiding over de ontwikkeling van het leerplatform alsook de ondersteunende diensten voor het online onderwijs.

In September 2016 is het POSADEM project afgerond. Een uitgebreid internationaal netwerk van onderwijs- en zorgprofessionals, beleidsmakers, mensen met dementie, en mantelzorgers werd geconsulteerd gedurende de ontwikkelingsfase en hun behoeften en leefwereld zijn verwerkt in een drietal Modules. Elke Module omvat 10 weken (deeltijdonderwijs; totale studiebelasting per module bedraagt 200 uur).

De titels van deze Modules luiden als volgt:

  • Module 1: Living with Dementia: Personal perspectives
  • Module 2: Living with Dementia: Societal perspectives
  • Module 3: Living with Dementia: Leadership and innovation

In samenwerking met een gedeelte van het consortium heeft het Alzheimer Centrum Limburg de eerste Module Living with Dementia: Personal perspectives eind 2016 opnieuw aangeboden aan 15 Europese promovendi werkzaam binnen het Innovatieve Trainings Netwerk INDUCT.

POSADEM werd gesubsidieerd door het EU Lifelong Learning programma. Momenteel zijn wij mogelijke toepassingen en uitbreidingen van het POSADEM onderwijs aan het verkennen.

logo posadem

Meer informatie

Dr. Marjolein de Vugt, email: m.devugt@maastrichtuniversity.nl, of

Dr. Fania Dassen, e-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl.

Voor algemene informatie over POSADEM kunt u kijken op posadem.eu.

Sluit de enquête