INTERDEM Academy

foto personen interdem

INTERDEM Academy is een Europees trainingsnetwerk voor dementieonderzoekers die aan het begin van hun onderzoekscarrière staan. Dit netwerk is opgericht in 2014 en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot 180 leden uit 19 verschillende landen welke allen werkzaam zijn op onderzoeksprojecten naar vroegdiagnostiek en psychosociale behandelmethodes.

INTERDEM Academy en haar activiteiten worden gecoördineerd door het Alzheimer Centrum Limburg. Een belangrijk doel is het stimuleren van de capaciteitsopbouw en carrières van deze startende onderzoekers. Middelen die voor dit doeleinde worden gebruikt zijn onder andere het organiseren van trainingen en workshops, alsook het aanbieden van zogenaamde 'Fellowships': reisbeurzen voor uitwisseling van netwerkleden binnen Europa.

Sinds de oprichting van de INTERDEM Academy zijn er diverse Masterclasses en 2 Summer Schools georganiseerd, en 9 Fellowships toegekend. INTERDEM Academy wordt gesubsidieerd vanuit het Economic en Social Research Council en het National Institute for Health Research (ESRC / NIHR), Alzheimer Nederland en Alzheimer Society UK.

logo interdem

Meer informatie

Prof. dr. Frans Verhey, email: f.verhey@maastrichtuniversity.nl of

Dr. Fania Dassen, e-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl.

Voor algemene informatie over INTERDEM Academy kunt u kijken op interdem.org

Sluit de enquête