(2013) CASPER

Cognition and Affect after Stroke: a Prospective Evaluation of Risks

 

Waarom dit onderzoek?

Ieder jaar krijgen ongeveer 41.000 mensen een cerebrovasculair accident (CVA) ofwel beroerte. Het is de tweede doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. De directe gevolgen van een beroerte kunnen steeds beter behandeld worden waardoor grotere aantallen mensen een beroerte overleven. De consequentie hiervan is dat steeds meer mensen met de lange-termijn gevolgen van een beroerte moeten leven. Naast lichamelijke gevolgen (bijvoorbeeld eenzijdige verlamming), kan een beroerte ook cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen met zich meebrengen. Depressie, apathie en cognitieve stoornissen zoals geheugenstoornissen of een verminderde denksnelheid komen vaak voor bij deze patiënten. Deze gevolgen maken het zwaar om met de gevolgen van een beroerte te leven en moeilijk om weer ten volle deel te nemen aan de maatschappij.

Wanneer het mogelijk wordt om te voorspellen welke patiënt een groter risico loopt op het ontwikkelen van een depressie of dementie, kan een eventuele behandeling of training in een eerder stadium gestart worden. Dit zal ook de effectiviteit van een behandeling of training ten goede komen. 

 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het vinden van voorspellers voor cognitieve stoornissen, dementie, apathie en depressie na beroerte.

 

Wat houdt het onderzoek in?

Historische gegevens van een groot aantal patiënten met een beroerte worden bestudeerd om de epidemiologie van post-stroke dementie (vasculaire dementie) in de regio Maastricht in kaart te brengen. In een nieuwe beloopstudie worden bloed biomarkers, MRI beelden, DNA en neuropsychologische testgegevens verzameld waarmee risicofactoren in kaart gebracht kunnen worden.

 

Wie zijn de onderzoekers?

De studie is een samenwerking tussen Alzheimer Centrum Limburg en de Afdeling Neurologie van het MUMC+. Het onderzoeksteam bestaat uit:

Projectteam: Dr. Syenna Schievink, Dr. Elles Douven, Dr. Sebastian Köhler, Dr. Pauline Aalten, Dr. Julie Staals, Prof. Dr. Robert van Oostenbrugge & Prof. Dr. Frans Verhey.

 

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Dr. Sebastian Köhler, Tel: 043-3884087, e-mail: s.koehler@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête