(2008) EDAR

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer 4 miljoen inwoners van Europa hebben de ziekte. Dit aantal zal sterk stijgen in de komende jaren door de vergrijzing van de bevolking. De ziekte van Alzheimer heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun familieleden. Een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer zijn afwijkingen in de ontwikkeling van het eiwit ‘bèta-amyloid’.

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of dit eiwit en de kleine bouwstenen ervan in hersenvocht en bloed gebruikt kunnen worden voor de vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer. Ook zal onderzocht worden welke rol erfelijke aanleg in dit proces heeft.

De EDAR studie is een Europese studie waarin hersenvocht en bloed wordt verzameld van 100 patiënten met de ziekte van Alzheimer, 100 patiënten met andere vormen van dementie, 250 patiënten met lichte cognitieve stoornissen en 50 gezonde controles. Om het beloop in de tijd te kunnen bepalen, zal bij 60 patiënten met de ziekte van Alzheimer en 60 patiënten met lichte cognitieve stoornissen ook hersenvocht en bloed verzameld worden na 9 en 18 maanden. Ook zal er op elk meetmoment een kort testonderzoek plaatsvinden om prestaties op het gebied van geheugen, snelheid, aandacht en taal in kaart te brengen.

Indien de patiënt dit wenst, kan hij of zij ook bericht ontvangen over de uitslag van het testonderzoek en het hersenvocht.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

dr. Inez Ramakers, tel: 043-38 81942, email: i.ramakers@maastrichtuniversity.nl

dr. Pieter Jelle Visser, email: pj.visser@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête