(2022) NDPI

Dementie wordt gezien als een van de grootste volksziekten van deze eeuw. In Nederland leven momenteel bijna 300.000 mensen met een vorm dementie. Dit aantal loopt op tot meer dan een half miljoen in 2040. Er is nog geen genezing mogelijk voor dementie, maar er is steeds meer bewijs dat een gezonde leefstijl de kans op dementie kan verkleinen. Daarnaast is de kans op dementie hoger bij mensen met een lage sociaaleconomische positie, lager opleidingsniveau en bij mensen met een migratieachtergrond.

NDPI
Het Nederlands Dementie Preventie Initiatief (NDPI) is van start gegaan in December 2022 en is een landelijk consortium, waarin elf partners uit heel Nederland samenwerken. Ze werken in de zorg, de gezondheidsvoorlichting, het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek. Deze partijen werken de komende jaren nauw samen om te onderzoeken hoe we het risico op dementie van mensen kunnen verlagen.

In dit onderzoeksproject richten wij ons vooral op groepen die meer kans hebben om dementie te krijgen op late leeftijd. We willen graag het volgende bereiken:

  1. Mensen bewust maken dat dementie misschien voorkomen kan worden.
  2. Mensen informeren wat ze zelf kunnen doen om hun risico op dementie te verlagen.
  3. Onderzoeken of begeleiding met een coach en een smartphone-app kan helpen om leefstijl te verbeteren en het risico op dementie te verlagen. 

Wie zijn de onderzoekers?
Projectleiders van NDPI zijn dr. Sebastian Köhler (Maastricht University) en prof. dr. Edo Richard (Radboudumc). Binnen het Alzheimer Centrum Limburg bestaat het onderzoeksteam naast dr. Sebastian Köhler ook uit dr. Kay Deckers, dr. Martin van Boxtel, dr. Irene Heger, dr. Lieke Bakker en Dominique Paauw.

Wilt u meer weten over NDPI? Neem dan een kijkje op de website (www.ndpi.nl) of neem contact op met projectmanager Lieke Bakker (lieke.bakker@maastrichtuniversity.nl).

 
Sluit de enquête