"Skills In Dementia Care": opbouw van psychosociale kennis en beste praktijken bij dementiezorg.

logo Sidecar

Het project maakt deel uit van de "Erasmus + KA2 Strategische Partnerschappen voor Hoger Onderwijs", een Europees programma gericht op het overbrengen van de nieuwste onderzoeksresultaten naar het hoger onderwijs om zo de ontwikkeling van vaardigheden en curricula die relevant zijn voor de arbeidsmarkt en maatschappelijke behoeften te ondersteunen. Specifiek zal SiDeCar een up-to-date en innovatief evidence-based curriculum ontwikkelen en verspreiden gericht op psychosociale zorg voor PWD (mensen met dementie), formele en informele zorgverleners (respectievelijk maatschappelijk werkers, gezondheidswerkers en familie).

Meer informatie

Ga naar de website van SiDeCar

Prof. Marjolein de Vugt, email: m.devugt@maastrichtuniversity.nl

Dr. Niels Janssen, email: niels.janssen@maastrichtuniversity.nl

Dr. Fania Dassen, e-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête