Keuzewijzer Dementie - Maastricht en Heuvelland

De zorg voor een naaste met dementie is waardevol, maar kan ook intensief zijn. Tijdig hulp aanvragen helpt mantelzorgers om het vol te kunnen houden. Keuzewijzer Dementie biedt een overzicht van de hulp, ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten die beschikbaar is in Maastricht-Heuvelland. De keuzewijzer is tot stand gekomen in samenwerking met Hulp bij dementie Maastricht-Heuvelland en richt zich op zorg en initiatieven in de regio. De 1e editie is in mei 2017 uitgegeven. Nu is de 5e editie alweer online en in boekvorm te gebruiken. Steeds zijn diverse initiatieven met behulp van de mensen die erin staan toegevoegd of gewijzigd, zodat alle informatie weer up-to-date is. 

Wij hopen dat deze brochure mensen met dementie en hun naasten (mantelzorgers), vrijwilligers en professionals helpt bij het vinden, aanvragen en organiseren van de ondersteuning die nodig is om het samen vol te kunnen houden. 

U vindt de digitale 5e editie van de Keuzewijzer onderaan de pagina. Dit is altijd de meest actuele versie omdat hij halverwege het jaar een extra update krijgt. Het gedrukte boekje wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Wilt u graag één of meer gedrukte keuzewijzers ontvangen, voor uzelf of ter verspreiding binnen uw organisatie, dan kan dat. Stuur een e-mail naar keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl en vermeld daarin uw naam, adres en het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen.

Zoals u ziet is in de Keuzewijzer al veel informatie opgenomen. Heeft u tips voor het aanvullen en/of verbeteren van deze keuzewijzer dan horen wij dat graag. De tips kunt u ook via de mail aan ons doorgeven (keuzewijzer@maastrichtuniversity.nl).

Keuzewijzer dementie 2023

 

 
Sluit de enquête