(2021) Weerbaar tegen Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie die gekenmerkt wordt door samenklontering van het eiwit amyloïd in plaques en de vorming van tau eiwitkluwen, genaamd tangles. De ophoping van deze eiwitten begint al tot twintig jaar voor de uiting van de eerste cognitieve klachten en zijn dan al meetbaar in onder andere hersenvloeistof. Echter, niet iedereen die deze ophoping van eiwitten heeft, krijgt uiteindelijk dementie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat ongeveer 25% van de mensen die de kenmerkende pathologie hebben, als cognitief gezond beschouwd worden. Deze mensen hebben een weerbaarheid (resilience) tegen de pathologie van de ziekte van Alzheimer. Ze lijken beschermd te zijn.

Het is echter onbekend wat het mechanisme achter deze weerbaarheid is. In dit project is het doel om de mechanismen die onderliggend zijn aan deze weerbaarheid tegen Alzheimer pathologie te identificeren. Dat kan leiden tot het vinden van aanknopingspunten voor een nieuwe behandeling om Alzheimer dementie in de toekomst te voorkomen.

Bekijk hier de video over dit onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=goFZ6f5aoWA

Wat willen we in het Weerbaar-project te weten komen?

Het mechanisme achter weerbaarheid tegen Alzheimer hersenschade staat centraal binnen het Weerbaar-project. Binnen dit project bekijken we of we biologische kenmerken van weerbaarheid tegen Alzheimer kunnen identificeren in hersenvloeistof. Daarnaast bestuderen we of en in welke mate die weerbaarheid gerelateerd is aan leefstijlfactoren, zoals beweging, dieet, sociale, en cognitieve activiteiten.

Wie zijn de onderzoekers?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Jolien van der Velden, onder begeleiding van dr. Willemijn Jansen (PI), dr. Stephanie Vos, en Prof dr. Pieter Jelle Visser. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Jolien van der Velden via: jolien.vandervelden@maastrichtuniversity.nl.

 

 
Sluit de enquête