(2009) LEARN

LEARN

Het LeARN project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden voor het mogelijk maken van vroegdiagnostiek en een betrouwbaardere diagnose van de ziekte van Alzheimer. Het betreft een samenwerking tussen de drie Alzheimercentra (Maastricht, Amsterdam en Nijmegen), het universitair medisch centrum Leiden en vanuit de industrie ondermeer Virtual Proteins en Philips. Het LeARN project heeft twee belangrijke doelstellingen:

1) Het ontwikkelen van innovatieve hersen-beeldvormende technieken met PET (Positron Emission Tomography) en MRI (Magnetic Resonance Imaging) scans. Voor de PET studie zal een nieuwe tracer worden ontwikkeld dat de activiteit van de neurotransmitter glutamaat in de hersenen kan weerspiegelen. Met behulp van een zeer gevoelige en krachtige (7 Tesla) MRI scanner zal ook geprobeerd worden om de hoeveelheid van het eiwit amyloid in de hersenen te visualiseren. Tenslotte zal worden onderzocht of de hoeveelheid amyloid ook kan worden bepaald uit hersenvocht, verkregen via een lumbaalpunctie (cerebro-spinal fluid, CSF).

2) De toegevoegde waarde van de bovengenoemde nieuwe technieken vaststellen door deze te vergelijken met reeds bestaande diagnostische methoden voor de ziekte van Alzheimer. Zowel de klinische effectiviteit als ook de kosten-effectiveit zal worden bepaald. Ook zal worden gekeken naar mogelijke voor- en nadelen van vroegdiagnostiek. Hiervoor zullen ongeveer 200 deelnemers, verdeeld over de 4 deelnemende centra, gedurende twee jaar worden gevolgd en zal de diagnose worden vastgesteld aan de hand van de bestaande methoden en de effectieve nieuwe methodieken. Het Alzheimer Centrum Limburg coördineert deze tweede doelstelling.

Voor meer informatie over het LeARN project kunt u contact opnemen met dr. Pauline Aalten van de School for Mental Health and Neuroscience (p.aalten@maastrichtuniversity.nl of www.ctmm.nl).

Sluit de enquête