(2015) MCI-SNAP

Sinds kort is er sprake van een nieuw concept in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology). Mensen met SNAP hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. Is het de ziekte van Alzheimer, een andere vorm van dementie of een andere aandoening? SNAP komt vaak voor bij mensen met lichte cognitieve stoornissen, i.e. MCI, en heeft bovendien een slecht beloop. In het MCI-SNAP project wordt onderzocht wat SNAP precies is en welke processen in het brein SNAP kunnen verklaren. De onderzoekers bestuderen een groot aantal eiwitten in hersenvloeistof en atrofie van het brein op hersenscans bij mensen met MCI met SNAP. Deze resultaten worden vergeleken met mensen met MCI met typische Alzheimerafwijkingen in het brein en met gezonde mensen. Dit zal leiden tot beter begrip van SNAP en betere zorg. MCI-SNAP wordt gesponsord door het ZonMw Memorabel programma en Janssen Farmaceutica.

Voor meer informatie over het MCI-SNAP project kunt u contact opnemen met dr. Stephanie Vos (s.vos@maastrichtuniversity.nl).

Sluit de enquête