(2018) Monitor-Mi

Waarom dit onderzoek?

Mensen met lichte geheugenproblemen kunnen tegen moeilijkheden aanlopen in het dagelijks leven. Met behulp van een elektronisch dagboek, genaamd de "PsyMate", willen wij in dit onderzoek een beter beeld krijgen van het dagelijks leven van mensen met lichte geheugenproblemen. De "PsyMate" is een app op de smartphone waarmee iemand nauwkeurig kan registreren hoe zij zich op dat moment voelt en wat er in de dagelijks leven gebeurt. De "PsyMate" app is al veel gebruikt in studies met andere doelgroepen.

Wat is het doel van het onderzoek?

De "Monitor-Mi studie" is echter de eerste studie die de digitale dagboek "PsyMate" app gaat gebruiken bij mensen met lichte geheugenproblemen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken naar de bruikbaarheid van deze app bij mensen met lichte geheugenproblemen en naar de ervaringen met het gebruik hiervan.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Alzheimer Centrum Limburg. Het onderzoeksteam bestaat uit: Drs. Sara L. Bartels, Dr. Rosalie van Knippenberg, Prof. Dr. Marjolein de Vugt en Prof. Dr. Frans Verhey. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Marie Curie Innovative Training Network (ITN) action, H2020-MSCA-ITN-2015 (grant agreement number 676265).

Bent u geïnteresseerd?

Indien u meer wilt weten over de Monitor-Mi studie, neem dan gerust contact op met de onderzoeker Drs. Sara L. Bartels, e-mail: sara.bartels@maastrichtuniversity.nl.

 

Sluit de enquête