(2021) ABOARD

Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben dementie, wat grotendeels veroorzaakt wordt door de ziekte van Alzheimer (AD). Helaas bestaat er nog geen genezende behandeling voor dementie, maar het risico op ontwikkelen van dementie kan worden gereduceerd door een ‘hersengezonde’ leefstijl te hebben. Het wordt geschat dat maar liefst 40% van de dementiegevallen wereldwijd kan worden toegeschreven aan 12 modificeerbare leefstijlfactoren, zoals bijvoorbeeld roken, een hoge bloeddruk, en fysieke inactiviteit. Dit biedt mogelijkheden voor preventie. Wel is belangrijk dat aanpassingen aan leefstijl vóór het dementie-stadium worden gedaan.

In 2013 is door wetenschappers van het ACL de LIBRA-index ontwikkeld om iemands risico op dementie inzichtelijk te maken. De originele LIBRA-index was gebaseerd op 12 modificeerbare leefstijlfactoren. Het was bedoeld voor de algehele bevolking van middelbare leeftijd. Mensen die met subjectieve en objectieve cognitieve klachten naar de geheugenpoli komen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie. Onderzoek laat zien dat hun risicofactoren kunnen verschillen ten opzichte van de gezonde populatie, deels vanwege verschillen in leeftijd en reeds bestaande hersenschade. Daarom is het essentieel om de LIBRA-index opnieuw te ontwikkelen, maar dan specifiek voor deze groep patiënten. Zo kunnen we wellicht hun risico op het ontwikkelen van dementie verkleinen.

Het ABOARD-onderzoek
ABOARD is een grootschalig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium. ABOARD (A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease) werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer. ABOARD is gestart per 1 april 2021 en heeft een looptijd van 5 jaar. Werkpakket 3 (Preventie) van het ABOARD-onderzoek richt zich op gepersonaliseerde preventie van dementie in de klinische setting. Het huidige onderzoek valt binnen dit werkpakket.

Ons project heeft een aantal doelen:

  1. Modificeerbare risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie bij mensen met cognitieve klachten systematisch in kaart te brengen;
  2. Met deze informatie een LIBRA-index ontwikkelen dat geschikt is voor deze groep mensen, en de predictieve waarde hiervan valideren in verschillende cohortstudies;
  3. Vervolgens wordt de klinische LIBRA-index als basis gebruikt om een online coaching tool te ontwikkelen voor de klinische praktijk en te bruikbaarheid te testen.

Deze online tool is gedeeltelijk gebaseerd op de MijnBreincoach app en geeft inzicht in individuele ‘ruimte voor verbetering’. Het zal patiënten op de geheugenpoli en hun zorgprofessionals handvatten geven om middels leefstijlveranderingen te werken aan risicoreductie van dementie. Voor het ontwikkelen van de tool zullen tevens de behoeftes, voorkeuren en wensen van patiënten op het gebied van een ‘hersengezonde’ leefstijl worden geraadpleegd. De tool zal uiteindelijk worden getest in een pilotstudy om het gebruikersgemak en de geschiktheid te beoordelen en een grotere haalbaarheidsstudie in samenwerking met onderzoekers van Radboud UMC zal worden uitgevoerd.

Met ons project binnen ABOARD hopen we een beter begrip te krijgen van de invloed van leefstijlfactoren op ontwikkelen van dementie bij patiënten met cognitieve klachten. Door deze bevindingen praktisch te vertalen naar de klinische setting zullen we bijdragen aan gepersonaliseerde preventie van dementie.

Heb je een uurtje voor Alzheimer?
Dementie, inclusief Alzheimer, treft momenteel een op de vijf mensen en het lijkt erop dat dit aantal in de toekomst alleen nog maar zal stijgen. Daarom is het belangrijk deze ziekte te stoppen voor het start. Hiervoor is onderzoek nodig, en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Iedereen vanaf 45 jaar mag deelnemen.  Het onderzoek bestaat uit het invullen van online vragenlijsten. U kunt dit gewoon vanuit huis in uw eigen tijd doen. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden op de volgende website: www.aboard-cohort.nl

Wie zijn de onderzoekers?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Lotte Truin, onder begeleiding van prof. dr. Marjolein de Vugt, dr. Sebastian Köhler, dr. Irene Hegers en dr. Kay Deckers. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Lotte Truin via l.truin@maastrichtuniversity.nl

https://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/projecten/aboard

 

Logo ABOARD
Sluit de enquête