(2019) DeepSpA

Veranderingen in de spraak kunnen een vroeg teken zijn van een onderliggende neurodegeneratieve aandoening. Het doel van het DeepSpA-project (Deep Speech Analyses) is het ontwikkelen van een telefonische cognitieve assessment tool voor een vroege screening en monitoring van patiënten met geheugenklachten. Door kunstmatige intelligentie en bestaande spraaktechnologieën te combineren, kan monitoring op afstand mogelijk worden, zonder dat patiënten het ziekenhuis moeten bezoeken. Het is een samenwerking tussen Inria (Nationaal Instituut voor computer science, Frankrijk) Janssen (Farmaceuticals, België), ki-elements (Duitsland) en de Universiteit van Maastricht.

Wat doen we in Maastricht?

De outline van het project is weergegeven in onderstaande afbeelding. Het eerste onderzoek vindt plaats op de geheugenpoli van het MUMC+ tijdens het neuropsychologische onderzoek (face-to-face). Na zes maanden doet een onderzoeker een semi-geautomatiseerd onderzoek via de telefoon. Na twaalf maanden vindt er opnieuw een face-to-face onderzoek plaats. Ten slotte na vijftien maanden vindt er een volledig geautomatiseerd onderzoek via de telefoon plaats. Bij alle onderzoeken wordt de spraak van de deelnemer opgenomen bij bepaalde taken en analyseren we deze spraak door middel van kunstmatige intelligentie modellen om zo te onderzoeken of digitale spraakkenmerken kunnen helpen in de vroege diagnostiek van geheugenproblemen en dementie: en of deze digitale analyses een meerwaarde hebben ten opzichte van de reguliere tests die nu in de klinische praktijk gebruikt worden.

Voor meer informatie over het DeepSpA-project kunt u contact opnemen met drs. Daphne ter Huurne (dbg.terhuurne@maastrichtuniversity.nl), drs. Nina Possemis (n.possemis@maastrichtuniversity.nl) of dr. Inez Ramakers (i.ramakers@maastrichtuniversity.nl), onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg.

Afbeelding Deepspa
Sluit de enquête