Zorg

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zijn twee samenhangende voorzieningen voor mensen met geheugenklachten: de geheugenpolikliniek en het Diagnostisch Observatie Centrum PsychoGeriatrie (DOC-PG).

Geheugenpolikliniek

De geheugenpoli is een multidisciplinaire voorziening ten behoeve van mensen met geheugenproblemen. Met ongeveer 350 nieuwe verwijzingen per jaar behoort de geheugenpoli tot de grootsten van Nederland. De belangrijkste activiteiten zijn verdiepende diagnostiek, behandeling en advisering. In de geheugenpoli komt bovenstaande visie tot uitdrukking: diagnostiek zien wij als middel met als uiteindelijk doel een beter leven voor mensen met geheugenproblemen. Het gaat niet alleen om ziekteclassificatie (‘ziekte van Alzheimer’, ‘vasculaire dementie’), maar ook om een geïntegreerde benadering waarbij alle relevante (biopsychosociale) factoren in kaart gebracht worden die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicatie, en uitgebreid advies hoe het best met de stoornissen of klachten om te gaan. Diverse, door ons ontwikkelde eHealth programma’s kunnen daarbij worden ingezet. Ook wordt er voorlichting over het desbetreffende ziektebeeld gegeven (psycho-educatie), en de betekenis hiervan voor het dagelijks leven. Bij deze adviezen worden altijd de naasten betrokken. De gegevens van de geprotocolleerde diagnostiek op de geheugenpoli worden, indien de patiënt daar toestemming toe verleent, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De meeste patiënten nemen deel aan een van onze wetenschappelijke onderzoeken.

Zie beneden voor meer informatie.

Diagnostisch Observatie Centrum PsychoGeriatrie (DOC-PG)

Het DOC-PG heeft als doel een snelle en volledige diagnose te stellen bij oudere mensen met complexe zorgvragen. De afdeling werkt hierin samen verschillende andere lokale partners, zoals Met-ggz en de afdelingen Interne Geneeskunde, Ergotherapie en Fysiotherapie van het MUMC+.

Keuzewijzer dementie

De Keuzewijzer Dementie is een praktische gids voor het vinden, aanvragen en organiseren van zorg en ondersteuning.

Meer informatie

 

Sluit de enquête