Zorg

In het MUMC zijn er twee met elkaar samenhangende voorzieningen voor mensen met geheugenklachten en/of stoornissen: de geheugenpoli en het Diagnostisch Observatie Centrum PsychoGeriatrie (DOC-PG).

Onder aan deze pagina vindt u links naar meer informatie.

Geheugenpoli

De geheugenpoli is een multidisciplaire voorziening ten behoeve van mensen met geheugenproblemen. De belangrijkste activiteiten zijn: verdiepende diagnostiek, behandel en advisering. In de geheugenpoli komt bovenstaande visie tot uitdrukking: diagnostiek zien wij als middel met als uiteindelijk doel: een beter leven voor mensen met geheugenproblemen. Het gaat niet alleen om classificerende diagnostiek ('ziekte van Alzheimer', 'vasculaire dementie'): niet enkel op grond van één of meerdere biomarkers, maar een brede geintegreerde benadering waarbij alle relevante factoren in kaart gebracht worden, waarvan beinvloeding de kwaliteit van leven kan verbeteren. Behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicatie. Daarnaast wordt uitgebreid advies gegeven hoe men het best met de stoornissen of klachten om kan gaan. Diverse, door ons ontwikkelde e-health applicaties kunnen daarbij worden ingezet. Ook wordt er voorlichting over het desbetreffende ziektebeeld gegeven, en de betekenis hiervan voor het dagelijks leven. Bij deze adviezen worden altijd de naasten betrokken. De gegevens van de geprotocolleerde diagnostiek op de geheugenpoli worden, indien de patient daar toestemming toe verleent, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psychogeriatrie (DOC-PG)

Het DOC-PG heeft als doel een snelle en volledige diagnose te stellen bij oudere mensen met complexe zorgvragen. Door samenwerking van verschillende specialismen en afdelingen, zoals Met-ggz en de afdelingen Interne Geneeskunde en Psychiatrie & Neuropsychologie van het MUMC, is het mogelijk om uiteindelijk een geschikt behandeladvies aan de huisarts te geven.

Links

Geheugenpolikliniek - algemene (bereikbaarheids)gegevens MUMC+

Patientfolders - geheugenpolikliniek, DOC-PG en psychiatrie algemeen MUMC+

Dementie.nl - algemene informatie over dementie

Alzheimer telefoon - een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie