(2014) BB-ACL

De BioBank-Alzheimer Centrum Limburg studie.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan het ontstaan van dementie en hoe dit zou kunnen worden voorkómen. Omdat het onmogelijk is om rechtstreeks in de hersenen te kijken, proberen we de aanwezigheid van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie op een indirecte wijze aan te tonen, met behulp van zogenaamde biomarkers. Met behulp van biomarkers proberen onderzoekers zich een beeld te vormen van wat er precies mis gaat in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

In de BioBank-Alzheimer Centrum Limburg (BB-ACL) studie nemen patiënten deel die verwezen zijn naar de Geheugenpoli van het MUMC voor de diagnostiek van geheugenproblemen. Van patiënten die hiertoe bereid zijn, wordt lichaamsmateriaal (bloed en/of hersenvocht) opgeslagen in een biobank. De biobank is een verzameling van opgeslagen lichaamsmateriaal, die gekoppeld is aan relevante gegevens, zoals medische gegevens, cognitieve testprestaties of de hersenscan. Patienten die deelnemen aan de BB-ACL studie worden na de diagnose jaarlijks opgeroepen voor een herhalingsonderzoek om het beloop over tijd in kaart te kunnen brengen.

Het doel van de BB-ACL studie is om reeds bekende biomarkers verder te evalueren en om nieuwe biomarkers te ontdekken waardoor de oorzaak van dementie beter vastgesteld kan worden in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte. Hierdoor kan de diagnose in een vroegere fase worden vastgesteld en kan de prognose voor de toekomst met een hogere betrouwbaarheid worden bepaald.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij dr. Inez Ramakers (i.ramakers@maastrichtuniversity.nl) of prof.dr. Frans Verhey (f.verhey@maastrichtuniversity.nl)

Sluit de enquête