Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de kernboodschap van het project Senior Friendly Communities.

In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten: Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusie vriendelijkheid centraal staan. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Stichting euPrevent | EMR

Het project 'Senior Friendly Communities' valt onder de programmalijn 'Geestelijke gezondheidszorg' van Stichting euPrevent | EMR. De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Universiteit Maastricht is de Lead partner van het project 'Senior Friendly Communities'. De betrokken partnerorganisaties zijn:

  • Huis voor de Zorg (NL)
  • Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
  • Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège (BE)
  • Kreis Heinsberg -Gesundheitsamt/Stabsstelle für demografischen Wandel und Sozialplanung (DE)
  • Limburgs Gezondheidsoverleg (LOGO) (BE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (BE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • Stichting euPrevent|EMR (NL)

De rol van de Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht is leadpartner en brengt de nodige kennis op het gebied van psychische gezondheid met zich mee. Ze betrekt daarbij de expertise van het Alzheimer Centrum Limburg. Universiteit Maastricht is verantwoordelijk voor het begeleiden van het project en het ondersteunen van de partners, coördinatoren en deelnemende gemeenten. Het project zal het beleid en de aanwezige activiteiten voor de doelgroep per gemeente peilen. De Universiteit Maastricht zal de informatie uit de peiling verwerken in adviesrapporten, waarbij elke gemeente een op de gemeente toegespitst rapport zal ontvangen. Daarnaast zal de Universiteit Maastricht de gemeenten begeleiden bij het kiezen van interventies uit het "activiteiten buffet" met interventies die het project heeft ingekocht. Daarin zullen ook twee e-health interventies te vinden zijn die door de Universiteit ontwikkeld zijn. Lees hier meer over het onderzoek. 

Financiering

Het project 'Senior Friendly Communities' wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de partners een eigen bijdrage.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar.

www.interregemr.eu

 

logo

logo's betrokken organisaties
Sluit de enquête