Alzheimer Café

Het doel van het Alzheimer Café is om mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden. Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten worden begonnen met een korte inleiding door een ervaringsdeskundige of de vertoning van een film over een bepaald thema.

Voor meer informatie en de agenda van Alzheimer Café Maastricht, ga naar www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-zuidwest-limburg/alzheimer-cafe-maastricht

Alzheimer Cafe

 

Sluit de enquête