Euregionaal Project euPrevent PROFILE

PROFILE
Interreg Euregio

Lonely? Let’s unite!

In april 2021 is euPrevent gestart met een 2,5 jaar durend project genaamd euPrevent PROFILE (preventie van eenzaamheid bij ouderen in de euregio). Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). PROFILE richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van eenzaamheid.

Het doel van euPrevent PROFILE is het bevorderen van kennis en uitwisseling van best practices tussen en binnen gemeenschappen. PROFILE zal grensoverschrijdende samenwerking stimuleren met als doel het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, het bevorderen van kennisuitwisseling, best practices en implementaties, het vergroten van het bewustzijn van de effecten van eenzaamheid en het verbinden van mensen, deskundigen en organisaties die al actief zijn geweest op dit gebied.

Stichting euPrevent

Het project 'euPrevent PROFILE’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheid’ van Stichting euPrevent. De Stichting euPrevent ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Universiteit Maastricht is de lead partner van het project euPrevent PROFILE. De partnerorganisaties zijn:

  • Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
  • Université de Liège (BE)
  • Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (DE)
  • Logo Limburg (BE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • Stichting euPrevent (NL)

Daarnaast zijn 20 associate partners uit Nederland, België en Duitsland betrokken bij het project.

De rol van Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht is als lead partner op verschillende manieren betrokken bij het project ‘euPrevent PROFILE’. Enerzijds is dat op het vlak van kennisuitwisseling, waarbij Universiteit Maastricht activiteiten implementeert in het project, maar ook nieuwe indrukken opdoet van de andere partnerorganisaties. Anderzijds draagt Universiteit Maastricht als lead partner de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het project.

Financiering

Het project euPrevent PROFILE wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met € 740.085,- van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook co-financiering en de projectpartners betalen hun eigen bijdrage.

De looptijd van het project

Het project is gestart in april 2021 en loopt tot eind augustus 2023.

Meer informatie?

Alle nieuws en evenementen rondom euPrevent PROFILE kunt u op de projectwebsite vinden.

Logo-balk
Sluit de enquête