(2022) MIXID

Logo MIXID

Een groot deel van alle dementiegevallen wereldwijd kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan een aantal potentieel veranderbare risicofactoren zoals cardiovasculaire en leefstijlfactoren. Echter, er zijn ook risicofactoren waarop wijzelf, als individu, minder invloed op uit kunnen oefenen, maar die onze kans op dementie wel kunnen verhogen, denk hierbij aan bepaalde omgevingsfactoren.

Zo worden we bijvoorbeeld dagelijks blootgesteld aan een variatie van chemische stoffen inde lucht. Fijnstof, die door auto’s, fabrieken, stoken, etc. wordt uitgestoten, kan zo klein zijn (kleiner dan 2,5 micrometer) dat ze via de longen en het bloed in onze hersenen terecht komen en daar schade veroorzaken. Eerder onderzoek met dieren heeft aangetoond dat deze stofjes op verschillende manieren onze hersenen kunnen beschadigen (bijvoorbeeld door het veroorzaken van minuscule bloedingen, het afsterven van hersencellen met als consequentie een afname in hersenvolume,). Daarom is het belangrijk om ook de bijdrage van deze omgevingsfactoren beter te onderzoeken, en zo de mogelijkheden binnen risicoreductie van dementie te vergroten door meer aandacht te vestigen op mogelijke invloeden vanuit onze leefomgeving.

Wat willen we in het MIXID-project te weten komen?

Luchtvervuiling en andere factoren in de leefomgeving waaraan groepen mensen worden blootgesteld en waar je als individu weinig invloed op hebt staan centraal in het MaastrIchtse eXposoom In Dementie (MIXID) project. Binnen MIXID willen we bekijken of en in welke mate factoren in de leefomgeving, zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast (o.a. door verkeer), en afstand naar het stadsgroen, bijdragen aan het ontwikkelen van dementie en in hoeverre dit los staat van de reeds bekende individuele leefstijlfactoren.

Wie zijn de onderzoekers?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Jens Soeterboek, onder begeleiding van dr. Sebastian Köhler en dr. Kay Deckers. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Jens Soeterboek via: jens.soeterboek@maastrichtuniversity.nl.

Sluit de enquête