(2016) ROADMAP

Het Real word Outcomes across the Alzheimer's Disease spectrum for better care: Multi-modal data Access Platform (ROADMAP) project ontwikkelt methodes om relevante uitkomsten en verschillende databronnen rondom de ziekte van Alzheimer te integreren om zo uiteindelijk een ziektemodel te ontwikkelen van het beloop van de ziekte van Alzheimer. Op deze manier kan de impact van de ziekte op kwaliteit van leven, behandelkosten, en zorggebruik beter in kaart worden gebracht. Hiermee kan bijvoorbeeld getest worden of het starten van behandeling van de ziekte van Alzheimer voordat er sprake is van dementie, een kostenbesparing kan opleveren. ROADMAP wordt gesponsord door het Europese Innovative Medicines Initiative en er nemen 22 universiteiten, overheidsinstellingen en bedrijven aan deel.

Voor meer informatie over het ROADMAP project kunt u contact opnemen met

drs. Olin Jansen (olin.janssen@maastrichtuniversity.nl)

dr. Stephanie Vos (s.vos@maastrichtuniversity.nl)

dr. Ron Handels (ron.handels@maastrichtuniversity.nl)

dr. Pieter Jelle Visser (pj.visser@maastrichtuniversity.nl)

of een kijkje nemen op de website (www.roadmap-alzheimer.org)

Sluit de enquête