(2013) EMIF-AD

logo emif

Het EMIF-AD project is een grootschalige Europese samenwerking tussen meer dan twintig academische centra, overheidsinstellingen en bedrijven dat zich richt op het ontrafelen van de biologische mechanismes en het vinden van vroege voorspellers van de ziekte van Alzheimer door hergebruik van bestaande data. Het Alzheimer Centrum Limburg heeft een coördinerende rol binnen dit project. De doelstellingen van EMIF-AD zijn als volgt:

  • Het faciliteren van hergebruik en samenvoegen van bestaande klinische data gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer. Wereldwijd is er de afgelopen jaren veel data verzameld over de ziekte van Alzheimer. Deze data is echter verspreid over aparte databases wat grootschalig onderzoek doen lastig maakt. Daarom hebben we binnen EMIF-AD gebouwd aan een infrastructuur gericht op het vindbaar en toegankelijk maken van data voor onderzoekers. Deze infrastructuur bestaat uit een online catalogus (https://emif-catalogue.eu) met informatie over meer dan 50 Alzheimer-gerelateerde studies binnen Europa en een online data platform gericht op het harmoniseren en combineren van bestaande data.
  • Het ontrafelen van de biologische mechanismes rondom de ziekte van Alzheimer en het vinden van vroege voorspellers voor de ziekte om uiteindelijk onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te ondersteunen. Tot nu toe zijn resultaten van medicijnstudies teleurstellend geweest, waarschijnlijk omdat deze medicijnen in een te laat stadium van de ziekte werden gegeven of omdat de medicijnen slechts één proces wisten af te remmen terwijl er meerdere processen een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer. Daarom is het nodig om de biologische mechanismes beter te begrijpen en om het ziekteproces vroeg te herkennen, om het uiteindelijk op de juiste manier te behandelen.

Voor meer informatie over het EMIF-AD project kunt u contact opnemen met drs. Isabelle Bos (isabelle.bos@maastrichtuniversity.nl), dr. Stephanie Vos (s.vos@maastrichtuniversity.nl) of dr. Pieter Jelle Visser (pj.visser@maastrichtuniversity.nl).

Publicaties

Bos I, Vos, S.J.B., Vandenberghe, R., Scheltens, P., Engelborghs, S., Frisoni, G., Molinuevo, J., Wallin, A., Lléo, A., Popp, J., Martinez-Lage, P., Baird, A., Dobson, R., Legido-Quigley, C., Bertram, L., Sleegers, K., Kate ten, M., Barkhof, F., Zetterberg, H., Lovestone, S., Streffer, J., Visser, P. . The EMIF-AD Multimodal Biomarker Discovery Study: Design, methods and cohort characteristics. Alzheimer's research & therapy. 2018.

Vos SJ, Verhey F, Frolich L, Kornhuber J, Wiltfang J, Maier W, et al. Prevalence and prognosis of Alzheimer's disease at the mild cognitive impairment stage. Brain : a journal of neurology. 2015;138:1327-38.

Bos I, Vos SJB, Jansen WJ, Vandenberghe R, Gabel S, Estanga A, et al. Amyloid-beta, Tau, and Cognition in Cognitively Normal Older Individuals: Examining the Necessity to Adjust for Biomarker Status in Normative Data. Frontiers in aging neuroscience. 2018;10:193.

Bos I, Vos SJ, Frölich L, Kornhuber J, Wiltfang J, Maier W, et al. The frequency and influence of dementia risk factors in prodromal Alzheimer's disease. Neurobiology of aging. 2017.

Bos I, Verhey FR, Ramakers I, Jacobs HIL, Soininen H, Freund-Levi Y, et al. Cerebrovascular and amyloid pathology in predementia stages: the relationship with neurodegeneration and cognitive decline. Alzheimer's research & therapy. 2017;9:101.

 

Sluit de enquête