(2023) TAP-dementia

TAP-dementia logo

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie. Dementie kan verschillende oorzaken hebben. Veel mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer ’s, maar niet iedereen. Andere vormen van dementie zijn bijvoorbeeld fronto-temporale dementie, dementie met Lewy-bodies en vasculaire dementie. Deze vormen zijn minder onderzocht en zijn ook vaak moeilijker te diagnosticeren. Soms weten we alleen dat iemand dementie heeft maar niet door welke vorm van de ziekte dat komt. Dat moet verbeterd worden.

Het is belangrijk om de onderliggende vorm van dementie vast te stellen. Als je weet welke vorm dementie veroorzaakt, kan je meer houvast krijgen, en kan ook het zorgaanbod verbeterd worden. Daarnaast is het vaststellen van onderliggende vormen het beginpunt om betere behandelingen en medicijnen te ontwikkelen voor dementie.

Wat willen we te weten komen?
Het doel van het TAP-dementia project is om de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie te verbeteren. Een goede diagnose is Tijdig (niet te vroeg en niet te laat), Accuraat (de diagnose moet juist zijn) en gePersonaliseerd (onderzoek op maat dat aansluit bij behoefte van patiënt en familie). Het verbeteren van een dementie diagnose doen wij door nieuwe testen te ontwikkelen, te kijken naar de kwaliteit van bestaande en nieuwe testen en testen die goed werken toe te passen in de praktijk. Bijvoorbeeld proberen wij de communicatie tussen client en clinici te verbeteren door een applicatie verder te ontwikkelen die grafisch test resultaten weergeeft. Daarnaast zijn wij ook bezig met de klinische validatie van nieuwe diagnostische methoden voor verschillende soorten dementie.

Wie zijn de onderzoekers?
Het TAP-dementia consortium is onderdeel van de Nederlandse Dementie Strategie van ZonMW. De hoofdonderzoeker van TAP-dementia is prof. Wiesje van der Flier (Amsterdam UMC). 

In Maastricht wordt dit onderzoek uitgevoerd door promovendi Stephan Duijkers en Marit Stolte, onder begeleiding van dr. Inez Ramakers, dr. Willemijn Jansen, prof dr. Pieter Jelle Visser en prof dr. Marjolein de Vugt. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met:

Stephan Duijkers: stephan.duijkers@maastrichtuniversity.nl 
Marit Stolte: marit.stolte@maastrichtuniversity.nl.

Sluit de enquête