(2016) INPAD

Het INPAD-project richt zich op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke digitale tool die gebruikt kan worden bij de terugkoppeling van de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek (NPO). Met een NPO worden de verschillende domeinen van het denken bedoeld, zoals het geheugen, het denktempo, aandacht en concentratie. Het NPO is zeer belangrijk voor het stellen van een betrouwbare diagnose. Dit onderzoek wijst namelijk uit of de testprestaties passen bij de (oudere) leeftijd of dat de prestaties lager zijn, waardoor er mogelijk sprake is van dementie of een voorfase daarvan. Door het NPO na enige tijd te herhalen, kan worden onderzocht of iemand (verder) achteruitgaat. Het onderzoek is van groot belang bij het vaststellen van dementie, maar ook voor het geruststellen van mensen die zich onnodig zorgen maken. 

Dit testonderzoek duurt vaak twee uur en levert voor de psycholoog veel informatie op. Deze informatie is echter vaak complex en zeer uitgebreid en daarom weinig helpend voor de patiënt zelf of zijn naasten. Daarom wordt deze informatie vaak weinig gebruikt in het gesprek met de patiënt. Dit is zeer jammer, omdat deze resultaten naast de tekorten van een patiënt, ook juist laten zien wat de patiënt nog wel kan. 

In dit onderzoek willen we grafieken ontwikkelen waarin de resultaten van een NPO dusdanig worden weergegeven dat patiënten (en hun naasten) hun eigen testprestaties beter begrijpen. Zo kunnen zij meer inzicht krijgen in de tekorten, maar vooral ook in hun mogelijkheden. 

Voor meer informatie over het INPAD-project kunt u contact opnemen met drs. Daphne ter Huurne (dbg.terhuurne@maastrichtuniversity.nl) of dr. Inez Ramakers (i.ramakers@maastrichtuniversity.nl), onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg.

 

Publicatie:

Gruters, A. A., Ramakers, I. H., Stiekema, A. P., Verhey, F. R., Kessels, R. P., & de Vugt, M. E. (2020). An Exploratory Study of the Development and Pilot Testing of an Interactive Visual Tool of Neuropsychological Test Results in Memory Clinics. Journal of Alzheimer's Disease, (Preprint), 1-14.

Sluit de enquête