(2022) WerkDEM project

WerkDEM: WERKen met DEMentie. Ontwikkeling en evaluatie van praktische instrumenten om de re-integratie van werknemers met dementie te ondersteunen en/of te bevorderen.

Waarom dit onderzoek?
Naar schatting hebben tussen de 14.000 en 17.000 mensen in Nederland dementie op jonge leeftijd. We spreken van dementie op jonge leeftijd als de eerste symptomen optreden voor het 65ste levensjaar. Een groot deel van hen is nog werkzaam voordat de eerste symptomen optreden. Meer dan de helft ervaart dan ook problemen op het gebied van werk. De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd ontstaan vaak subtiel en zijn lastig te herkennen zoals, verandering in gedrag, persoonlijkheid of cognitie. Deze symptomen komen vaak voor het eerst tot uiting op de werkvloer. Dit kan leiden tot verminderd functioneren. Er kunnen problemen ontstaan met bijvoorbeeld het plannen en organiseren van werk, het herinneren van afspraken, het uitvoeren van routinematig werk of het aanleren van nieuwe taken. Daarnaast kunnen ook conflicten ontstaan. De werknemer verbergt deze problemen vaak uit schaamte of angst voor negatieve reacties in de werkomgeving of om zijn of haar baan te verliezen. Problemen blijven hierdoor lang verborgen voor de werkgever of voor naasten. De problemen kunnen leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Naasten komen vaak pas achter de problemen als hun partner langer thuis zit, bij financiële problemen of bij ontslag.

De diagnose dementie leidt nu in veel gevallen tot verlies van werk. Werkgevers zien vaak geen mogelijkheid voor alternatieven die aansluiten bij de resterende vaardigheden van de werknemer. Hoewel werknemers vaak wel nog graag aan het werk blijven. Blijven werken kan een positief effect hebben op achteruitgang in cognitie en functioneren. Blijven werken biedt structuur en routine maar helpt ook bij het in stand houden van sociale contacten, het blijven inzetten van hun vaardigheden en ervaring. Het zorgt er ook voor dat ze zich gestimuleerd voelen om zo te blijven bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast zorgt het voor behoud van identiteit en gevoel van eigenwaarde bij de werknemer met dementie. Het draagt ook bij aan het verminderen van belasting van (vaak nog) werkende naasten.

Wat is het doel van dit onderzoek?
Er is nog maar weinig aandacht voor ondersteuning van re-integratie van werknemers met dementie in Nederland. Dit project heeft als doel om praktische handvatten te ontwikkelen om re-integratie van werknemers met dementie te ondersteunen en/of te bevorderen. Deze handvatten zullen ontwikkeld worden voor en in nauwe samenwerking met verschillende typen eindgebruikers zoals de werknemer met dementie, de naasten, werkgevers, collega’s, bedrijfsartsen, arboprofessionals en zorgprofessionals betrokken bij de dementiezorg.

Wie zijn de onderzoekers?
Het onderzoeksteam bestaat uit Prof. Dr. Marjolein de Vugt (projectleider), Dr. Kirsten Peetoom (coördinator) en Bo Smeets, MSc (uitvoerend onderzoeker) vanuit het Alzheimer Centrum Limburg en Dr. Christian Bakker (coördinator) vanuit het Radboudumc Alzheimer Centrum.

Dit project is een initiatief van Alzheimer Centrum Limburg, daarnaast wordt er tijdens dit project nauw samengewerkt met diverse projectpartners: Maastricht University, UKON/ Radboudumc Alzheimer Centrum, Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, Alzheimer Nederland, FTD Lotgenoten, Dokterswerk, Deventer Ziekenhuis, Ouderenzorgorganisatie De Wever, Railtech B.V. en Ministerie van Binnenlandse Zaken UBR Bedrijfszorg.

Looptijd project: januari 2022 – januari 2026

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bo Smeets of Kirsten Peetoom (werkdem-np@maastrichtuniversity.nl)

Sluit de enquête