(2016) Amyloid biomarker

Op dit moment leven wereldwijd ongeveer 40 miljoen mensen met dementie. Als gevolg van vergrijzing van de bevolking zal dit aantal in de komende jaren waarschijnlijk toenemen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Een van de vroegste veranderingen in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer is de ophoping van amyloïde plaques. Deze plaques nestelen zich tussen de zenuwcellen in het brein en verstoren daar de hersenfunctie. Op dit moment is er geen genezing of ziektemodificerende behandeling beschikbaar voor de ziekte van Alzheimer. Potentiële behandelingen van de ziekte van Alzheimer hebben de grootste kans van slagen in een zeer vroege fase van de ziekte, voordat het brein al te veel onomkeerbare schade heeft opgelopen. Daarom vormt de vroegtijdige identificatie van mensen met een verhoogd risico op alzheimer-dementie een belangrijke uitdaging.
Tijdens het leven kan dit amyloid eiwit gemeten worden met biomarkers in hersenvocht of met behulp van een hersenscan. Onderzoekscentra van over de hele wereld leveren data van dit soort eiwitmetingen aan die onderzoekers in Maastricht vervolgens bundelen om optimaal gebruik te kunnen maken van deze gegevens. Op dit moment kent dit onderzoek meer dan 75 deelnemende centra.

In de Amyloid Biomarker Studie wordt onder meer de prevalentie van abnormale eiwitstapeling bij mensen met en zonder dementie onderzocht. Ook wordt bestudeerd hoe dit samenhangt met leeftijd, geslacht, opleiding en genetische kenmerken en wat de cognitieve gevolgen zijn van abnormale hoeveelheden van dit eiwit. Dit onderzoek draagt bij aan het verwerven van inzicht in de manier waarop de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt en aan het identificeren van mensen met voorlopers van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium.

Het onderzoeksteam van de Amyloid Biomarker studie bestaat uit: Dr. Willemijn Jansen, Dr. Pieter Jelle Visser, Drs. Olin Janssen & Prof. Dr. Frans Verhey.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Willemijn Jansen, willemijn.jansen@maastrichtuniversity.nl, tel 043-38 84089

Sluit de enquête