Doelmatigheid Partner in Balans (2022)

Als iemand dementie krijgt brengt dit vele veranderingen met zich mee. Op deze veranderingen zijn naasten van mensen met dementie vaak onvoldoende voorbereid. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de naasten van mensen met dementie zich zwaar belast of overbelast voelt. Partner in Balans is een ondersteuningsprogramma voor partners en andere naasten van mensen met dementie (www.partnerinbalans.nl). Het programma biedt mantelzorgers handvaten aan om deze overbelasting tegen te gaan.


Wat willen in het Partner in Balans doelmatigheidsonderzoek te weten komen?
Eerder onderzoek toonde aan dat Partner in Balans de zelfeffectiviteit en levenskwaliteit bij deelnemers vergroot op korte termijn. Dit vervolgonderzoek heeft als doel om de kosten en effecten van Partner in Balans op de lange termijn vast te leggen. Dit onderzoek zal ons meer inzichten leveren in de kosteneffectiviteit van Partner in Balans en belangrijke info aanleveren om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars.


Wie zijn de onderzoekers?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus Sander Osstyn, onder begeleiding van dr. Ron Handels, dr. Lizzy Boots en prof. dr. Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg). Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Sander Osstynvia: s.osstyn@maastrichtuniversity.nl

 

Sluit de enquête