(2021) FINGER-NL

Dat het mogelijk is om je risico op dementie op latere leeftijd te verlagen door middel van een gezonde leefstijl, is maar bij weinig mensen bekend. Het wordt geschat dat maar liefst tot 40% van de dementiegevallen wereldwijd toe te schrijven is aan 12 veranderbare risicofactoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysieke inactiviteit, roken, een hoge bloeddruk, en weinig sociaal contact.

Dit biedt mogelijkheden voor preventie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om verschillende leefstijlfactoren tegelijkertijd aan te pakken voor een optimaal effect op de hersengezondheid. FINGER (“Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability”) was de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie die het effect van een multidomein leefstijlinterventie gericht op het voorkomen van cognitieve achteruitgang onderzocht. Deze studie richtte zich op vier leefstijldomeinen (fysieke activiteit, cognitieve training, voedingsadvies, en cardiovasculair risicomanagement) en vond een positief effect van de interventie op het cognitief functioneren van ouderen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang.

FINGER-NL

Geïnspireerd door de positieve resultaten van de FINGER-studie, is een globaal initiatief genaamd World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) opgezet om de bevindingen wereldwijd uit te breiden en tegelijkertijd de interventie te optimaliseren. In Nederland gaat de leefstijl interventie genaamd onder FINGER-NL, onderdeel van het MOCIA onderzoeksprogramma.

De FINGER-NL studie zal in September 2021 van start gaan en wordt uitgevoerd in vijf studiecentra (Maastricht, Amsterdam, Wageningen, Groningen, Nijmegen). 1206 ouderen met een risico op cognitieve achteruitgang worden gedurende twee jaar opgevolgd. Aan de originele FINGER-studie zijn drie leefstijldomeinen toegevoegd: slaap, stress management en sociale activiteiten. Daarnaast wordt het effect van Souvenaid (medische dieetvoeding) in de FINGER-NL studie onderzocht.

Het doel van het FINGER-NL project is om bij te dragen aan een beter begrip van het effect van een multidomein leefstijlinterventie op de hersengezondheid, het risico op cognitieve achteruitgang en dementie. Door de praktische aanpak zal het project eveneens handvaten bieden voor de ontwikkeling en verbetering van preventiestrategieën.

Wie zijn de onderzoekers?

Het project wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Lion Soons onder begeleiding van dr. Sebastian Köhler en dr. Kay Deckers. Bij vragen kunt u contact opnemen met Lion Soons: lm.soons@maastrichtuniversity.nl

Links naar websites
https://mocia.nl/scientific/
http://wwfingers.com

Logo FINGER-NL
Sluit de enquête