(2013) In-MINDD

inmindd

In-MINDD (INnovative, Midlife INtervention for Dementia Deterrence) is een Europees FP7 project dat werd uitgevoerd van 2013-2016. Onderzoekscentra uit Frankrijk (Nice), het Verenigd Koninkrijk (Glasgow), Ierland (Dublin) en Nederland (Alzheimer Centrum, Maastricht) hebben samengewerkt om een screeningsinstrument te ontwikkelen die de kans op dementie kan voorspellen. Dit instrument, LIBRA (LIfestyle for BRAin health), kan gebruikers inzicht geven in de persoonlijke hersengezondheid, en helpen om leefstijl zo te veranderen dat de kans op hersenziekten op latere leeftijd afneemt. LIBRA wordt momenteel door het ACL doorontwikkeld in het project MijnBreincoach, een online tool en app die gebruikt wordt in de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’.

Meer informatie: inmindd.eu en wezijnzelfhetmedicijn.nl

Sluit de enquête