(2010) 4C-MCI

Tekst

Waarom dit onderzoek?

Mensen met MCI (Mild Cognitive Impairment of milde cognitieve klachten) hebben een grotere kans op het krijgen van dementie dan mensen zonder klachten. Het blijkt echter dat lang niet alle mensen met MCI uiteindelijk dement worden. Een deel van deze groep blijft slechts beperkte klachten houden en bij anderen zijn de klachten van voorbijgaande aard.

Er blijken dus grote individuele verschillen te zijn in het beloop van cognitieve achteruitgang in MCI. We kunnen op dit moment echter nog niet voorspellen hoe dit beloop voor een individu zal zijn. Meer inzicht in het individuele traject biedt patiënten en hun partners de mogelijkheid zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige veranderingen en, indien nodig, tijdig zorg en ondersteuning te krijgen.

Wat is het doel van het onderzoek?

  1. Het in kaart brengen van het natuurlijk beloop van cognitieve klachten, neuropsychologische stoornissen en gedragssymptomen in patiënten met subjectieve en/of objectieve geheugenklachten, maar geen dementie.
  2. Het onderzoeken van de invloed van comorbiditeiten (het hebben van meerdere ziektes) op het beloop van deze cognitieve klachten. 
  3. Het ontwikkelen van voorspellingsmodellen voor dementie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. demografische, cognitieve gegevens waarmee getracht wordt de kans dat een persoon dementie ontwikkeld in de komende jaren te voorspellen. 
  4. Het onderzoek van de lange termijn uitkomst en diagnose van participanten die geen dementie ontwikkelen tijdens de follow-up van de studie.

Wat houdt het onderzoek in?

Patiënten met subjectieve en/of objectieve geheugenklachten, maar geen dementie, die in de periode februari 2010 t/m mei 2011 de geheugenpoli van de deelnemende centra bezochten werd gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Deelnemers zijn gedurende 3 jaar gevolgd en kregen jaarlijks een herhalingsonderzoek. Hierbij werd informatie verzameld over het beloop van symptomen, medicatiegebruik, comorbiditeiten, het dagelijks functioneren en er werd een lichamelijk en neuropsychologisch onderzoek afgenomen.

Wie zijn de onderzoekers?

De studie is een samenwerking tussen de drie Alzheimercentra in Maastricht, Nijmegen en Amsterdam.
Het onderzoeksteam in Maastricht bestaat uit: Dr. Inez Ramakers & Prof. Dr. Frans Verhey.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:
dr. Inez Ramakers, tel: 043-38 81942, email: i.ramakers@maastrichtuniversity.nl

Sluit de enquête