Voor u en met u

Tekst

Het ACL streeft ernaar het taboe rondom dementie te doorbreken en de vooruitgang die met wetenschappelijk onderzoek wordt geboekt hier en nu ten goede te laten komen aan de mensen met dementie en hun naasten. We doen dit in verschillende projecten. 

In de Dialogen rondom Dementie wordt nadrukkelijk een vertaalslag gemaakt van wetenschap naar een breed publiek. Hierbij presenteren professionals (artsen en onderzoekers) nieuwe ontwikkelingen rondom een actueel thema en gaan vervolgens in debat met het publiek.

foto adoptieproject

In het Adoptieproject gaan kinderen van basisscholen op bezoek bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Kinderen leren zo om te gaan met mensen met dementie en praten erover thuis en op school.

Het AlzheimerCafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, partners, vrienden, hulpverleners, studenten en andere belangstellenden. Deze informele, maandelijkse bijeenkomsten geven mensen met dementie en hun familie in de gelegenheid ervaringen te delen en vragen te stellen aan deskundigen en aan andere betrokkenen zodat dementie bespreekbaar wordt.

De Keuzewijzer Dementie is een praktische gids voor het vinden, aanvragen en organiseren van zorg en ondersteuning.

Samen met andere partners in de Euregio brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand: gemeenten waarin alle senioren in de regio met plezier kunnen blijven participeren in de maatschappij ongeacht hun ziekte. Het accent ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Samen met de gemeente Roermond hebben we een brochure uitgegeven over de aanpak van Dementievriendelijk Roermond. In de brochure wordt ‘het Roermondse Model’ beschreven: hoe de beweging van Dementievriendelijk Roermond is ontstaan en in ontwikkeling blijft. 

We bediscussiëren lopende ontwikkelingen, en de aanpak en uitkomsten van ons onderzoek regelmatig met mensen met dementie en hun naasten in ons cliëntpanel (enkele keren per jaar).

Samen vooruit met dementie is een informatieve website van het Alzheimer Centrum Limburg om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen bij een leven met dementie.

Andere activiteiten zijn het organiseren van openbare lezingen, bijvoorbeeld tijdens Wereld Alzheimer Dag 21 september en Brain Awareness Week, ludieke acties (b.v. Zumba marathon, Golftoernooi) en het vergroten van aandacht voor dementie via de media.

 

In het menu vindt u meer informatie over deze en andere projecten.

Sluit de enquête