(2022) HOMEDEM

Logo HOMEDEM

HOMEDEM staat voor ‘co-designing a home with dementia’ en focust op de recente ontwikkeling in Europa om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen met aangepaste zorg, indien ze dat zelf wensen. Door deze evolutie vergroot het belang van informele zorgrelaties, ook wel ‘zorgconstellaties’, van een persoon met dementie.

In haar onderzoeksacties zal het HOMEDEM-consortium inspelen op de uitdagingen en onbeantwoorde noden van thuiswonende dementiepatiënten en hun zorgconstellaties. Het doel van dit onderzoek is om op een holistische manier een antwoord te bieden op deze noden. Door de interdisciplinaire samenwerkingen binnen het consortium zal het onderzoek van de acht doctorandi niet enkel betrekking hebben op hun eigen onderzoeksonderwerp, maar trachten ze ook collectieve vraagstukken te beantwoorden. Het multidisciplinair consortium, bestaande uit experten en academici in design, psychosociale gezondheidswetenschappen, zorgcontexten, economie en beleidsevaluatie ondersteunt de onderzoekers hierin.

Wat willen we te weten komen?

Het HOMEDEM-netwerk zal onderzoek verrichten op verschillende niveaus: a) op microniveau, hoe dementie de relaties tussen mensen met dementie en hun zorgconstellaties beïnvloedt; b) op mesoniveau, om de veranderende behoeften van mensen met dementie in hun de thuisomgeving te begrijpen; en c) op macroniveau, om te begrijpen hoe zorgconstellaties zich verhouden tot het complexe zorgsysteem van gemeenschapsondersteuning en -diensten.

Een eerste doelstelling binnen HOMEDEM is om te identificeren, definiëren en begrijpen welke tekortkomingen in de huidige ondersteunende diensten voorkomen voor de vijf Europese landen die deelnemen aan het doctoraatnetwerk. Daarnaast worden oplossingen ontwikkeld voor de meest dringende onbeantwoorde noden samen met personen met dementie (co-design). De economische en maatschappelijke waarde van de zorgconstellaties en hun rol in gemeenschapsgerichte zorg wordt beoordeeld. Dit resulteert in concrete beleidsaanbevelingen voor de sector. Ten laatste wordt er ook onderzoek gedaan naar manieren om autonomie en keuzevrijheid van mensen met dementie en hun zorgconstellaties te integreren in planning, het aanpassen van de woonomgeving en dagelijkse zorg, door co-designprocessen te verankeren in het zorgsysteem.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek binnen HOMEDEM wordt uitgevoerd door acht internationale doctorandi die aan het begin van hun onderzoek carrière staan. Vanaf eind september 2023 zullen alle onderzoekers aangesteld zijn en samen met het consortium voorgesteld worden op de HOMEDEM-website. Elke onderzoeker zal begeleid worden door zowel academische promotoren als niet-academische experten in het werkveld. Onderzoekers zullen elk verbonden zijn aan één van de Europese partner universiteiten, zijnde; LUCA School of Arts en Katholieke Universiteit Leuven (België), Politecnico di Milano ( (Italië), de Maastricht University en Eindhoven University of Technology (Nederland), National University Ireland Galway  (Ierland) en de Universidade de Aveiro (Portugal).

 
Sluit de enquête