(2010) De Maastricht Studie

de maastricht studie

De Maastricht Studie (niet te verwarren met de Maastricht Aging Study – MAAS) is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen, zoals cognitieve stoornissen, depressie en dementie.

Beschrijving

De Maastricht Studie is een toonaangevend bevolkingsonderzoek naar de oorzaken en de gevolgen, in de breedste zin van het woord, van type 2-diabetes (‘suikerziekte’; ‘ouderdomssuiker’) onder 10.000 mensen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar die wonen in de regio Maastricht-Heuvelland. Deelnemers aan De Maastricht Studie worden aan het begin van de studie en over 5 jaar uitgebreid medisch onderzocht. 

Door deelnemers met en zonder type 2-diabetes met elkaar te vergelijken, kan inzicht worden gekregen in welke eigenschappen kunnen leiden tot type 2-diabetes. Die eigenschappen kunnen leefstijlfactoren zijn, zoals voeding, lichamelijke activiteit en roken, maar ook erfelijke eigenschappen en sociale factoren, zoals leefomgeving, luchtvervuiling en sociaaleconomische factoren.

De vergelijking van deelnemers met en zonder type 2-diabetes zal ons ook leren wat de gevolgen van type 2-diabetes zijn. Vroeger werd gedacht dat diabetes weliswaar ernstige gevolgen kon hebben, maar dat die in essentie beperkt waren tot hartvaatziekten, zoals hartinfarct, herseninfarct en etalagebenen, netvliesafwijkingen, met blindheid als ernstigste gevolg, nierafwijkingen, en afwijkingen van de zenuwbanen, met pijn en tegelijk gevoelloosheid van de benen als symptomen. Dat is natuurlijk al meer dan genoeg, maar recent onderzoek laat zien dat de gevolgen van diabetes nog veel breder zijn: versnelde cognitieve achteruitgang, verhoogde neiging tot depressie, verslechtering van de longfunctie en de stevigheid van de botten, klachten van het maagdarmstelsel, leverafwijkingen, en klachten van het bewegingsapparaat horen er ook bij. Hoe dat komt, weten we niet. Eén van de kernvragen van de Maastricht Studie is dan ook het ontrafelen van de mechanismen waarlangs diabetes tot zo’n enorme diversiteit aan complicaties kan leiden.

De precisie waarmee de gezondheid van deelnemers in kaart gebracht wordt, is uniek. De Maastricht Studie levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten over het ontstaan en de preventie van chronische ziekten. Ook levert De Maastricht Studie nieuwe aanknopingspunten voor de behandeling van ziekten.

Onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg nemen deel in De Maastricht Studie en leveren expertise op het gebied van meting van mentale gezondheid en cognitieve hersenfuncties. Ook wordt gebruik gemaakt van gegevens die verkregen zijn via hersenimaging (MRI).

Meer informatie

demaastrichtstudie.nl

Sluit de enquête