Adoptieproject

Adoptieproject: Jong adopteert Oud

Het Adoptieproject is een unieke manier om mensen met dementie en kinderen samen te brengen. De kinderen leren de wereld van mensen met dementie kennen en begrijpen. De ouderen worden gestimuleerd tot gesprekken en het ondernemen van activiteiten. In 2018 is dit mooie initiatief door Alzheimer Nederland als mede-eigenaar omarmd en werken we samen om in het hele land jongen out te verbinden. 

Project

In dit Adoptieproject gaan basisschoolleerlingen van groep 7 en/ of 8 in kleine groepjes op bezoek bij mensen met dementie in een zorginstelling. Daar maken ze een praatje, spelen ze spelletjes met de bewoners, lezen ze de krant voor of gaan ze samen eten. Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met dementie en leren over de ziekte. Voor mensen met dementie is het een manier om in contact te blijven met de maatschappij en helpt het tegen eenzaamheid. Op deze manier kunnen deze kinderen zien wat het is om oud te worden, kunnen ze voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen, en zo komen ze ook in aanraking met de zorgsector die nog veel handen kan gebruiken de komende jaren! En de bewoners, die bloeien helemaal op van zo'n bezoekje! Ook het personeel beleeft veel plezier aan deze wervelwind bezoeken. Het mes snijdt aan vele kanten!

Met het Adoptieproject wordt beoogt

  • het taboe rondom dementie te doorbreken. Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door schaamtegevoelens, maar anderzijds ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis met betrekking tot deze ziekte. Door de belevenissen van de kinderen binnen dit project hopen we ook de mensen in hun directe omgeving te bereiken als zij hierover vertellen. 
  • kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Het is gebleken dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie en daarbij ook zeer zeker gebaat zijn bij goede voorlichting over dit thema. Mensen met dementie kun je in het dagelijks leven vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Deze mensen kunnen beter geholpen worden als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en om welke ondersteuning dit vraagt. Zo werken we samen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.
  • het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken. Eenzaamheid en demotivatie door de beperkingen die gepaard gaan met dementie zijn belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al heel wat minder eenzaam en kunnen zij even hun beperkingen en misschien ook wel angsten vergeten. Ook mensen met dementie horen erbij! 

Hoe werkt het

Een medewerker van ACL of vrijwilliger van Alzheimer Nederland legt het contact tussen de basisschool en een (nabijgelegen) zorginstelling. Om de kinderen voor te bereiden op het bezoek verzorgen we eerst een voorlichting over dementie op school. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes op bezoek bij de mensen met dementie. In overleg tussen de basisschool en de zorginstelling wordt afgestemd hoe vaak een bezoek plaatsvindt, welke activiteiten er gedaan worden en hoe de begeleiding geregeld is. Activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan ieders wensen. Zo kunnen leerlingen ook naar een dagbestedingslocatie komen, of kunnen er enkele grotere bezoeken met de gehele klas gepland worden. De tijdsinspanning verschilt van een eenmalige middag tot wekelijks een paar uurtjes onder lestijd, afhankelijk van de wensen van de school en de zorginstelling. Er is veel mogelijk waarbij het uitgangspunt is om het Adoptieproject jaarlijks samen voort te zetten.

Meedoen

Logo Alzheimer Nederland

Wilt u met uw school of uw woonzorgcentrum mee doen aan dit mooie project, of heeft u interesse om ons te helpen om dit project in uw regio te verspreiden? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via adoptieproject@maastrichtuniversity.nl), of bel naar het secretariaat van ACL.

Zie ook de website van Alzheimer Nederland, de flyer over het Adoptieproject, of kijk eens naar de reportage van het Jeugdjournaal over ons project.

 

foto adoptieproject

 

 Video adoptieproject: Klik hier

Sluit de enquête