Over ons

Alzheimer Centrum Limburg: Beter leven met dementie

Het Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg en de Universiteit Maastricht.

groepsfoto van ACL werknemers

 

 

Missie

voorbeeldpagina uit brochure

Binnen het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) maken we ons sterk voor een beter leven voor mensen met dementie en hun naasten. Hiervoor maken we op unieke wijze een koppeling tussen vooraanstaand klinisch onderzoek, hoogwaardige patiëntenzorg en innovatieve maatschappelijke projecten. Ons leidend principe is dat de mens met dementie centraal staat en dat de resultaten van ons werk moeten leiden tot nieuwe inzichten waar mensen met dementie, hun naasten en de maatschappij baat bij hebben.

Visie

Dementie van het Alzheimer type en gerelateerde aandoeningen zijn geen duidelijk afgrensbare ziektes maar een optelsom van schadelijke en beschermende biologische factoren, sterk verweven met het proces van algemene veroudering, comorbiditeit, psychosociale omstandigheden en leefstijl. Daarom is elke persoon met dementie uniek. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak vanuit een biopsychosociaal perspectief. Voor ons staat daarbij samenwerking centraal: samenwerking tussen de klinische praktijk en onderzoek, samenwerking met verschillende wetenschappelijke disciplines, samenwerking met mensen met dementie en hun naasten, en samenwerking met maatschappelijke partners.

Via deze samenwerkingen willen we onze visie realiseren. Deze richt zich op:

✓ Het verbeteren van de hersengezondheid door middel van voorlichting en preventie.
✓ Diagnostiek en behandeling die aansluit bij de individuele behoeftes van de mens met dementie.
✓ Aandacht voor mogelijkheden die het leven met dementie waardevol maken, ondanks de ziekte.
✓ Begeleiding op maat voor de naaste/mantelzorger.
✓ Een maatschappij waarin mensen met dementie zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen.

We willen een aantrekkelijke partner zijn in de samenwerking met anderen, waarbij wetenschappelijke integriteit en maatschappelijke verantwoording voor ons voorop staan. Ons streven is om een nationaal en internationaal toonaangevend Alzheimer Centrum te zijn als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de preventie, diagnostiek, zorg en behandeling van dementie.

Strategie

Het Alzheimer Centrum Limburg heeft zijn fundament in de regionale samenwerking en de drie pijlers: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten. Door de strategische integratie van deze drie pijlers hopen we onze visie en doelen te bereiken.

 

onderzoekspijlers ACL 1) patientenzorg, 2) wetenschappelijk onderzoek, 3) maatschappelijke projecten

Vacatures

Voor actuele vacatures kunt u de website van Academic Transfer raadplegen of onze nieuwsberichten

Geen vacature die aansluit? Schrijf of email een open sollicitatie brief (contactgegevens). 

Video's 

Sluit de enquête