Over ons

Het Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg en de Universiteit Maastricht.

Missie

voorbeeldpagina uit brochureBekijk onze brochure

Het Alzheimer Centrum Limburg maakt zich sterk voor een beter leven voor mensen met dementie in onze samenleving. Hiervoor maken we op unieke wijze een koppeling tussen vooraanstaand klinisch onderzoek, hoogwaardige patiëntenzorg en innovatieve maatschappelijke projecten. Ons leidend principe is dat de patiënt centraal staat en resultaten moeten leiden tot nieuwe ontwikkelingen waar de patiënt, diens naasten en de maatschappij baat bij hebben.

Visie

Dementie is een complexe en diverse aandoening. We zien dit elke dag in onze patiënten, omdat iedereen uniek is. Dit vraagt om een integrale benadering. Binnen het Alzheimer Centrum Limburg trachten we de krachten te bundelen en elkaar te versterken. Daarom staat samenwerking centraal: samenwerking tussen kliniek en onderzoek, samenwerking met de patiënt en diens naaste, en samenwerking met maatschappelijke partners en de bevolking.

Samen met onze partners willen we onze visie realiseren. Deze bevat:

  • Een maatschappij waarin mensen met dementie een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen blijven leveren,
  • Zorg die aansluit bij de individuele behoefte van de patiënt door het ontwikkelen van nieuwe methoden op het gebied van diagnostiek en behandeling,
  • Meer optimisme na de diagnose door mensen met dementie en hun naasten inzicht te geven in hun mogelijkheden om met de ziekte om te gaan,
  • Het verbeteren van de hersengezondheid in Limburg en de rest van Nederland door middel van gezondheidsvoorlichting en preventie.

We willen een aantrekkelijk en integere partner zijn voor samenwerking met andere onderzoeksgroepen, waarin het maatschappelijk doel hoger staat dan individuele wetenschappelijke belangen. Ons streven is om een nationaal en internationaal toonaangevend centrum te zijn als het gaat om de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de preventie, diagnostiek een zorg van dementie.

Strategie

Het Alzheimer Centrum Limburg heeft zijn fundament in de regionale samenwerking en de drie pilaren: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten. Door de strategische integratie van deze drie hopen we onze visie en doelen te bereiken.

Vacatures

Voor actuele vacatures kunt u de website van Academic Transfer raadplegen of onze nieuwsberichten

Geen vacature die aansluit? Schrijf of email een open sollicitatie brief (contactgegevens).