Alzheimeronderzoekfonds

Alzheimer Centrum Limburg en Health Foundation Limburg, het fondsenwervende bureau van Maastricht UMC+, hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen dementie. Onder de naam Alzheimeronderzoekfonds Limburg zetten de twee organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor de problematiek rondom de ziekte en het belang van meer geld voor onderzoek in Limburg.

Ga naar de website alzheimeronderzoekfondslimburg.nl 

Sluit de enquête