Charles David

Charles David

Promovendus

Aandachtsgebieden

My research is a part of YOD-INCLUDED project and will focus on early recognition of Young Onset Dementia (YOD) within the general practice. Furthermore, within YOD-INCLUDED we also aim to set up a national cohort where we will include everyone who had/has/may have a YOD diagnosis.

Mijn onderzoek is een onderdeel van het YOD-INCLUDED project en zal zich richten op vroege herkenning van dementie op jonge leeftijd binnen de huisartsenpraktijk. Verder streven we binnen YOD-INCLUDED ook naar het opzetten van een landelijk cohort waarin we iedereen opnemen die de diagnose 'dementie op jonge leeftijd' heeft.

 

Contact

Sluit de enquête